ДОКУМЕНТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ 14/13.10.2023

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

Покана Обществен съвет

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2022/2023 год.

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

ПРОТОКОЛ 13/27.06.2023

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2021/2022 год.

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2020/2021 год.

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

ПРОТОКОЛ 12/26.09.2022

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

Покана Обществен съвет

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

ПРОТОКОЛ 11

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

Покана Обществен съвет 24.03.2022 год.

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

ПРОТОКОЛ 10/22.11.2021 год.

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

Покана за заседание на Обществения съвет на 22.11.2021

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

ПРОТОКОЛ 9 от 23.09.2021

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

Покана за заседание на Обществения съвет на 23.09.2021

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

ПРОТОКОЛ № 8/02.04.2021 год.

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

ПРОТОКОЛ № 7/15.02.2021 год.

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

Покана Обществен съвет 02.04.2021 год.

януари 17, 2024/by Cherry Advertising

Покана Обществен съвет 15.02.2021 год.

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧ. 2019/2020 год. НОВ СЪСТАВ

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧ. 2019/2020 год.

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ПРОТОКОЛ № 5/17.09.2020 год.

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

Покана Обществен съвет 17.09.2020 год

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ПРОТОКОЛ № 4 от 16.07.2020 год.

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

Покана Обществен съвет 16.07.2020 год.

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ПРОТОКОЛ № 3/09.04.2020

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

Покана Обществен съвет 09.04.2020 год.

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ 25.02.2020 год (Протокол 2)

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА 25.02.2020 год.

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧ. 2018/2019 год.

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧ. 2017/2018 год.

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧ. 2016/2017 год.

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ С МАНДАТ 2019-2022 год.

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ПРОТОКОЛ 11

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ПРОТОКОЛ 10/12.09.2019

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ПРОТОКОЛ 9/03.05.2019 год.

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ПРОТОКОЛ 8/27.03.2019

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

Протокол 7/10.09.18 год.

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ПРОТОКОЛ № 6/22.02.2018 год.

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

Протокол 5 от заседание на Обществения съвет

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

Протокол 4 от заседание на Обществения съвет

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

ПОКАНА 24.08.2017

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

Протокол 3 от заседание на Обществения съвет

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

Протокол 2 от заседание на Обществения съвет

януари 16, 2024/by Cherry Advertising

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СУ „ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ“

януари 16, 2024/by Cherry Advertising