• Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-sreda2, Сайта на СУ "Летец Хр.Топракчиев" е направен от Фондация "За Семейството и Децата" по Програма за безвъзмездно модернизиране на уебсайт за училища и детски градини
  • Blog-SOUBogurishte-12klas-2

ОБРАЗОВАНИЕ С ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

Нашите ученици изучават:

Английски език – за да общуват активно и свободно в глобалния свят

Информационни технологии – за да бъдат конкурентни на пазара на труда и да нямат физически бариери

Хореография – български народни танци – за да останат уникални в световното многообразие

Нашите ученици изучават:

Английски език – за да общуват активно и свободно в глобалния свят

Информационни технологии – за да бъдат конкурентни на пазара на труда и да нямат физически бариери

Хореография – български народни танци – за да останат уникални в световното многообразие

СУ Летец Христо Топракчиев с история от 1913 година.

Blog-SOUBogurishte-12klas-2

Направления

Нашите ученици изучават:

Английски език – за да общуват активно и свободно в глобалния свят

Информационни технологии – за да бъдат конкурентни на пазара на труда и да нямат физически бариери

Хореография – български народни танци – за да останат уникални в световното многообразие

Blog-SOUBogurishte-12klas-1

За нас

Ние сме общност, в която учат деца и млади хора от община Божурище на възраст от 7 до 19 години.

В нашето училище обучението е насочено към стимулиране на учениците да развиват както умения за работа в екип, предприемачески дух и способност за справяне с предизвикателства, така и да ги възпитаваме в общочовешки ценности и добродетели.

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-sreda2, Сайта на СУ "Летец Хр.Топракчиев" е направен от Фондация "За Семейството и Децата" по Програма за безвъзмездно модернизиране на уебсайт за училища и детски градини

Мисия

Вярваме че СУ „Летец Христо Топракчиев“ e общност от учители, ученици и родители, които си сътрудничат, за да осигуряват:

  • безопасна среда за обучение и възпитание
  • обучение, насочено към приложност на знанието
  • възможност за формиране на добродетели и активна гражданска позиция
  • учебна среда, в която да се изграждат дигитални умения и компетенции по английски език

Еволюцията на Образованието в СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище

Следващите етапи в развитието на образованието в СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище отразяват постоянното стремежа към подобрение и модернизация на учебния процес.

Обновление на Учебната База: Строеж и Реконструкции

През последните десетилетия училището е свидетел на непрекъснати усилия за подобрение на учебната база. Строежът на нови сгради и реконструкциите са се извършвали с цел създаване на съвременни условия за обучение. Нови лаборатории за експериментална работа в областта на химията, биологията и физиката са създадени, осигурявайки на учениците възможност за практическо изучаване на науката.

Внедряване на Технологии в Образованието

С развитието на информационните технологии училището не остава настрани. Внедряването на компютърни технологии в учебния процес е станало неизменна част от образователния опит. Учениците имат достъп до съвременни компютърни класни стаи, оборудвани с необходимите софтуерни и хардуерни ресурси за изучаване на различни дисциплини.

Разнообразие в Образователните Програми

СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ се гордее с богато разнообразие от образователни програми и извънкласни дейности. Освен стандартните учебни предмети, училището предлага различни изборни курсове, които отговарят на интересите и потребностите на учениците. Това включва курсове по изкуство, спорт, технологии, чужди езици и много други.

Подкрепа за Успешна Професионална Ориентация

Училището активно подкрепя учениците в техния процес на професионална ориентация. Различни програми и инициативи се провеждат с цел информиране и подготовка на учениците за бъдещата им кариера. Сътрудничеството с различни фирми, институции и университети допринася за разширяване на хоризонтите на учениците и за подобряване на техните възможности за успешно включване в професионалния живот.

Културно и Социално Ангажиране

СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ не само развива интелектуалните способности на учениците, но и ги подготвя за активно участие в обществото. Различни културни и социални инициативи се организират през учебната година, като с цел насърчаване на общностното участие и развитие на социалната отговорност.

Подготовка за Бъдещето

В съвременния свят образованието играе ключова роля за успешната интеграция в обществото и за личното развитие на индивида. СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище продължава да предлага качествено образование, което подготвя младите хора за предизвикателствата на бъдещето и за постигане на лични и професионални успехи.

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-4aef-2

Направления

Еволюцията на Образованието в СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище

Следващите етапи в развитието на образованието в СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище отразяват постоянното стремежа към подобрение и модернизация на учебния процес.

Обновление на Учебната База: Строеж и Реконструкции

През последните десетилетия училището е свидетел на непрекъснати усилия за подобрение на учебната база. Строежът на нови сгради и реконструкциите са се извършвали с цел създаване на съвременни условия за обучение. Нови лаборатории за експериментална работа в областта на химията, биологията и физиката са създадени, осигурявайки на учениците възможност за практическо изучаване на науката.

Внедряване на Технологии в Образованието

С развитието на информационните технологии училището не остава настрани. Внедряването на компютърни технологии в учебния процес е станало неизменна част от образователния опит. Учениците имат достъп до съвременни компютърни класни стаи, оборудвани с необходимите софтуерни и хардуерни ресурси за изучаване на различни дисциплини.

Разнообразие в Образователните Програми

СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ се гордее с богато разнообразие от образователни програми и извънкласни дейности. Освен стандартните учебни предмети, училището предлага различни изборни курсове, които отговарят на интересите и потребностите на учениците. Това включва курсове по изкуство, спорт, технологии, чужди езици и много други.

Подкрепа за Успешна Професионална Ориентация

Училището активно подкрепя учениците в техния процес на професионална ориентация. Различни програми и инициативи се провеждат с цел информиране и подготовка на учениците за бъдещата им кариера. Сътрудничеството с различни фирми, институции и университети допринася за разширяване на хоризонтите на учениците и за подобряване на техните възможности за успешно включване в професионалния живот.

Културно и Социално Ангажиране

СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ не само развива интелектуалните способности на учениците, но и ги подготвя за активно участие в обществото. Различни културни и социални инициативи се организират през учебната година, като с цел насърчаване на общностното участие и развитие на социалната отговорност.

Подготовка за Бъдещето

В съвременния свят образованието играе ключова роля за успешната интеграция в обществото и за личното развитие на индивида. СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище продължава да предлага качествено образование, което подготвя младите хора за предизвикателствата на бъдещето и за постигане на лични и професионални успехи.

Нашите ученици изучават:

Английски език – за да общуват активно и свободно в глобалния свят

Информационни технологии – за да бъдат конкурентни на пазара на труда и да нямат физически бариери

Хореография – български народни танци – за да останат уникални в световното многообразие

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-4aef-1

За нас

Ние сме общност, в която учат деца и млади хора от община Божурище на възраст от 7 до 19 години.

В нашето училище обучението е насочено към стимулиране на учениците да развиват както умения за работа в екип, предприемачески дух и способност за справяне с предизвикателства, така и да ги възпитаваме в общочовешки ценности и добродетели.

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-sreda2, Сайта на СУ "Летец Хр.Топракчиев" е направен от Фондация "За Семейството и Децата" по Програма за безвъзмездно модернизиране на уебсайт за училища и детски градини

Мисия

Вярваме че СУ „Летец Христо Топракчиев“ e общност от учители, ученици и родители, които си сътрудничат, за да осигуряват:

  • безопасна среда за обучение и възпитание
  • обучение, насочено към приложност на знанието
  • възможност за формиране на добродетели и активна гражданска позиция
  • учебна среда, в която да се изграждат дигитални умения и компетенции по английски език

в какво

сме най-добри

корпоративни

в какво

събития

сме най-добри
в какво
сме най-добри
в какво
сме най-добри
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-favikona97x97

Носим отговорност за Вашите деца

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-favikona97x97

Носим отговорност за Вашите деца

Носим отговорност за Вашите деца

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-favikona97x97

Носим отговорност
за Вашите деца

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-favikona97x97
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-Hristo-Toprakchiev-Aktivni-Ucenici-Proekti

ВНИМАНИЕ КЪМ ДЕТАЙЛА

Всеки наш ученик е важен със своите лични умения.

Ние развиваме силните му страни и го подкрепяме да преодолее предизвикателствата, пред  които е изправен.

ГОВОРИМ ЕЗИКА НА УСПЕХА

За нашите ученици ние осигуряваме форуми, на които да измерят своите знания и умения. Традиция е те да се класират на националните кръгове на състезания като Речеви и комуникативни умения на английски език, Аз мога – тук и сега, Творчество без граници,  Фолклорна плетеница, Знам и мога, Математика без граници. В нашето училище те успешно се справят в полагането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания.

ЕКСПЕРТЕН ЕКИП

При нас учителите са двигателя за успеха и развитието на училището.В нашето училище работим, за да съчетаем традиционното преподаване и възможностите за обучение с новите технологии. Всяка учебна година учителите от нашия екип преминават през квалификационни дейности и развиват своите компетенции, за да отговорим на очакванията на учениците и родителите.

Еволюцията на Образованието в СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище

Следващите етапи в развитието на образованието в СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище отразяват постоянното стремежа към подобрение и модернизация на учебния процес.

Обновление на Учебната База: Строеж и Реконструкции

През последните десетилетия училището е свидетел на непрекъснати усилия за подобрение на учебната база. Строежът на нови сгради и реконструкциите са се извършвали с цел създаване на съвременни условия за обучение. Нови лаборатории за експериментална работа в областта на химията, биологията и физиката са създадени, осигурявайки на учениците възможност за практическо изучаване на науката.

Внедряване на Технологии в Образованието

С развитието на информационните технологии училището не остава настрани. Внедряването на компютърни технологии в учебния процес е станало неизменна част от образователния опит. Учениците имат достъп до съвременни компютърни класни стаи, оборудвани с необходимите софтуерни и хардуерни ресурси за изучаване на различни дисциплини.

Разнообразие в Образователните Програми

СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ се гордее с богато разнообразие от образователни програми и извънкласни дейности. Освен стандартните учебни предмети, училището предлага различни изборни курсове, които отговарят на интересите и потребностите на учениците. Това включва курсове по изкуство, спорт, технологии, чужди езици и много други.

Подкрепа за Успешна Професионална Ориентация

Училището активно подкрепя учениците в техния процес на професионална ориентация. Различни програми и инициативи се провеждат с цел информиране и подготовка на учениците за бъдещата им кариера. Сътрудничеството с различни фирми, институции и университети допринася за разширяване на хоризонтите на учениците и за подобряване на техните възможности за успешно включване в професионалния живот.

Културно и Социално Ангажиране

СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ не само развива интелектуалните способности на учениците, но и ги подготвя за активно участие в обществото. Различни културни и социални инициативи се организират през учебната година, като с цел насърчаване на общностното участие и развитие на социалната отговорност.

Подготовка за Бъдещето

В съвременния свят образованието играе ключова роля за успешната интеграция в обществото и за личното развитие на индивида. СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище продължава да предлага качествено образование, което подготвя младите хора за предизвикателствата на бъдещето и за постигане на лични и професионални успехи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

За нашите ученици ние предлагаме:

Занимания по интереси по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Консултации по учебните предмети
Колоездене към Вело клуб „Омега тим“
Участие в ученическия съвет на училището

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-Hristo-Toprakchiev-Aktivni-Ucenici-Proekti

ВНИМАНИЕ КЪМ ДЕТАЙЛА

Всеки наш ученик е важен със своите лични умения. Ние развиваме силните му страни и го подкрепяме да преодолее предизвикателствата, пред  които е изправен.

ГОВОРИМ ЕЗИКА НА УСПЕХА

За нашите ученици ние осигуряваме форуми, на които да измерят своите знания и умения. Традиция е те да се класират на националните кръгове на състезания като Речеви и комуникативни умения на английски език, Аз мога – тук и сега, Творчество без граници,  Фолклорна плетеница, Знам и мога, Математика без граници. В нашето училище те успешно се справят в полагането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания.

ЕКСПЕРТЕН ЕКИП

При нас учителите са двигателя за успеха и развитието на училището. В нашето училище работим, за да съчетаем традиционното преподаване и възможностите за обучение с новите технологии. Всяка учебна година учителите от нашия екип преминават през квалификационни дейности и развиват своите компетенции, за да отговорим на очакванията на учениците и родителите.

СЪБИТИЯ ОТ ВСЯКАКВИ МАЩАБИ

За нашите ученици ние предлагаме:

Занимания по интереси по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Консултации по учебните предмети
Колоездене към Вело клуб „Омега тим“
Участие в ученическия съвет на училището

Фондация За Семейството  Децата.

Link OUT

Link in

Ние разбираме нуждата от чиста и здравословна околна среда, поради което използваме само и единствено екологични и нетоксични почистващи препарати на Kiter. Предлаганите почистващи услуги включват:

Двустранно измиване на прозорци и дограми;
Детаилно прахосмукиране на прах от подови настилки и мебели;
Мокро почистване на подови настилки;
Забърсване на прах от всички повърхности;
Дълбоко почистване на бани, тоалетни и други санитарни помещения и компоненти.

Обръщаме голямо внимание на детайлите, така че можете да бъдете сигурни за качеството на предоставяната услуга.

Фондация За Семейството  Децата

се заема отговорно с почистването на всяка една стая, включително всекидневната, спалните, баните и кухнята. Ще почистим мебелите от прах, ще почистим огледалата и ще се уверим, че всяка една повърхност от Вашия дом е без паяжини и пръстови отпечатъци. В банята ще полираме тоалетната, мивката и душа до блясък. А в кухнята ще лъснем плотовете, печката и мивката докато се уверим че са хигиенично чисти и готови за експлоатация.

Стигне ли се до почистване на офис, екипът на ChistiBG ще се заеме отговорно с почистването на общите части, конферентните зали и частните офиси. Трайно ще елиминираме прахта от Вашите бюра и монитори. Също така дезинфекцираме зони с голяма интензивност на натоварване, като дръжки на врати, ключове за осветление и клавиатури, за да осигурим едно безопасно пространство за работа без микроби.

Нашият специализиран екип предлага изключително гъвкави опции за планиране, за да се съобразим с работния процес на Вашата фирма. Независимо от нуждата за ежедневно, седмично или месечно почистване, ние ще подходим отговорно за да намерим решение, което отговаря на Вашите потребности. Фондация За Семейството и Децата

Почистваме и офис мебели, включително бюра, столове, маси и други. Всеки наш екип е обучен да почиства различните повърхности старателно и внимателно, без да оставя петна и ивици. Това гарантира безупречното състояние на Вашите офис мебели след „Почистване на офис“ от ChistiBG.

Също така почистваме и врати и кюбици. ресторант в Пловдив Използваме професионална почистващи препарати Kiter за ефективното почистване на стъклени повърхности, оставяйки ги кристално чисти. Прахосмикирането и миенето на подове е друг важен аспект от предлаганите услуги.

Използваме професионална подопочистваща техника Karcher, за да премахнем наслоената прах и мръсотия, докарвайки подовете в безупречно състояние. Почистването на санитарните помещения също е важна част от нашите услуги.

След работата на екипа от ChistiBG ние гарантираме, ресторант в Пловдив че всички повърхности в тоалетните са дезинфекцирани, включително тоалетни, мивки и плотове. Освен с почистване, нашите служители се ангажират и с презареждането на дозатори за сапун и дезинфектанти. Освен изредените до момента услуги, специалистите в почистването предлагат на своите клиенти и изпиране на подови настилки и пране на мека мебел.

Фондация За Семейството  Децата

Организираме оглед във възможно най-кратък срок, за да сме максимално полезни в отстраняването на вашите проблеми с почистването на съответната мръсотия

Предистория: От Първото Училище до Изграждането на Ново

През 1913 година се разкрива първото училище в село Божурище, в помещението на конезавода. През 1930 година то е преместено в частната сграда на Стефан Стоичков. Подобно на това, прогимназията се развива в сградата на фотографката в района на училището. С населението, което расте, Божурище става махала, подчинена на община Гурмазово. Събитията като събранието на 11 февруари 1934 г. в махала Божурище оформят решението за изграждането на ново училище.

Откриване: Рождението на Училището

Официалното откриване на новото училище в Божурище се случва на 2 ноември 1935 година, макар че функционира от 1937 година. Училището е кръстено с името на Христо Топракчиев, първият прогресивен летец в България.

Развитие и Съвремие: Еволюцията на Образованието

С нарастването на населението и учениците, нова училищна сграда става необходимост. През 1966 година се започва строежът на новото училище, което е завършено със средства на ОНС. През 1983/1984 година, основното училище се преобразува в едно Средно Политехническо училище.

След 1989 година, промените в образованието водят до отмяна на ученическата униформа и други идеологически практики. Системата на ПГО продължава, а училището се адаптира към новите изисквания на времето. Изграждат се нови кабинети и сгради, въвежда се по-голяма свобода за учителите и учениците.

Постоянно Подобрение: Успешното Управление

Под ръководството на различни директори, училището продължава да се развива и модернизира. През 2009 година, г-жа Мая Каранфилова Спасова поема длъжността „Директор“, като продължава да развива училището в съответствие със съвременните стандарти и изисквания.

cherry-adv.net

за нас

корпоративни
събития
корпоративни

СУ „Летец Христо Топракчиев“

събития

корпоративни

за нас

събития

СУ Летец Христо Топракчиев
за нас
СУ Летец Христо Топракчиев
за нас
СУ Летец Христо Топракчиев
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-favikona97x97

Вашите цели. Нашият опит.

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-favikona97x97

Вашите цели. Нашият опит.

Вашите цели. Нашият опит.

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-favikona97x97

Вашето виждане.
Нашият опит.

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-favikona97x97

Еволюцията на Образованието в СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище

Следващите етапи в развитието на образованието в СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище отразяват постоянното стремежа към подобрение и модернизация на учебния процес.

Обновление на Учебната База: Строеж и Реконструкции

През последните десетилетия училището е свидетел на непрекъснати усилия за подобрение на учебната база. Строежът на нови сгради и реконструкциите са се извършвали с цел създаване на съвременни условия за обучение. Нови лаборатории за експериментална работа в областта на химията, биологията и физиката са създадени, осигурявайки на учениците възможност за практическо изучаване на науката.

Внедряване на Технологии в Образованието

С развитието на информационните технологии училището не остава настрани. Внедряването на компютърни технологии в учебния процес е станало неизменна част от образователния опит. Учениците имат достъп до съвременни компютърни класни стаи, оборудвани с необходимите софтуерни и хардуерни ресурси за изучаване на различни дисциплини.

Разнообразие в Образователните Програми

СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ се гордее с богато разнообразие от образователни програми и извънкласни дейности. Освен стандартните учебни предмети, училището предлага различни изборни курсове, които отговарят на интересите и потребностите на учениците. Това включва курсове по изкуство, спорт, технологии, чужди езици и много други.

Подкрепа за Успешна Професионална Ориентация

Училището активно подкрепя учениците в техния процес на професионална ориентация. Различни програми и инициативи се провеждат с цел информиране и подготовка на учениците за бъдещата им кариера. Сътрудничеството с различни фирми, институции и университети допринася за разширяване на хоризонтите на учениците и за подобряване на техните възможности за успешно включване в професионалния живот.

Културно и Социално Ангажиране

СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ не само развива интелектуалните способности на учениците, но и ги подготвя за активно участие в обществото. Различни културни и социални инициативи се организират през учебната година, като с цел насърчаване на общностното участие и развитие на социалната отговорност.

Подготовка за Бъдещето

В съвременния свят образованието играе ключова роля за успешната интеграция в обществото и за личното развитие на индивида. СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище продължава да предлага качествено образование, което подготвя младите хора за предизвикателствата на бъдещето и за постигане на лични и професионални успехи.

проекти

корпоративни
събития
корпоративни

Реализирани проекти

събития

корпоративни

проекти

събития

Реализирани проекти
проекти
Реализирани проекти
проекти
Реализирани проекти
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-favikona97x97

С визия за бъдещето

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-favikona97x97

С визия за бъдещето

С визия за бъдещето

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-favikona97x97

Визия за бъдещето

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-favikona97x97

Еволюцията на Образованието в СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище

Следващите етапи в развитието на образованието в СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище отразяват постоянното стремежа към подобрение и модернизация на учебния процес.

Обновление на Учебната База: Строеж и Реконструкции

През последните десетилетия училището е свидетел на непрекъснати усилия за подобрение на учебната база. Строежът на нови сгради и реконструкциите са се извършвали с цел създаване на съвременни условия за обучение. Нови лаборатории за експериментална работа в областта на химията, биологията и физиката са създадени, осигурявайки на учениците възможност за практическо изучаване на науката.

Внедряване на Технологии в Образованието

С развитието на информационните технологии училището не остава настрани. Внедряването на компютърни технологии в учебния процес е станало неизменна част от образователния опит. Учениците имат достъп до съвременни компютърни класни стаи, оборудвани с необходимите софтуерни и хардуерни ресурси за изучаване на различни дисциплини.

Разнообразие в Образователните Програми

СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ се гордее с богато разнообразие от образователни програми и извънкласни дейности. Освен стандартните учебни предмети, училището предлага различни изборни курсове, които отговарят на интересите и потребностите на учениците. Това включва курсове по изкуство, спорт, технологии, чужди езици и много други.

Подкрепа за Успешна Професионална Ориентация

Училището активно подкрепя учениците в техния процес на професионална ориентация. Различни програми и инициативи се провеждат с цел информиране и подготовка на учениците за бъдещата им кариера. Сътрудничеството с различни фирми, институции и университети допринася за разширяване на хоризонтите на учениците и за подобряване на техните възможности за успешно включване в професионалния живот.

Културно и Социално Ангажиране

СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ не само развива интелектуалните способности на учениците, но и ги подготвя за активно участие в обществото. Различни културни и социални инициативи се организират през учебната година, като с цел насърчаване на общностното участие и развитие на социалната отговорност.

Подготовка за Бъдещето

В съвременния свят образованието играе ключова роля за успешната интеграция в обществото и за личното развитие на индивида. СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище продължава да предлага качествено образование, което подготвя младите хора за предизвикателствата на бъдещето и за постигане на лични и професионални успехи.

Национални проекти

Училището реализира националните програми и проекти към Министерството на образованието и науката.

Регионални проекти

Училището изпълнява общинската и областна стратегия за развитието на образованието като си партнира с различни институции.

Училищни проекти

Училището провежда проектно-базирано обучение, чрез което учениците учат чрез проучване, изследване, анализ.

Международни проекти

Училището има опит в реализиране на възможностите по програмата Еразъм+, предоставени от Центъра за развитие на човешките ресурси, националната агенция към Европейския съюз.

SUBozhurishte-Easter-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-
SUBozhurishte-Baba-Marta-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-
SUBozhurishte-24mai -Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-

Еволюцията на Образованието в СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище

Следващите етапи в развитието на образованието в СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище отразяват постоянното стремежа към подобрение и модернизация на учебния процес.

Обновление на Учебната База: Строеж и Реконструкции

През последните десетилетия училището е свидетел на непрекъснати усилия за подобрение на учебната база. Строежът на нови сгради и реконструкциите са се извършвали с цел създаване на съвременни условия за обучение. Нови лаборатории за експериментална работа в областта на химията, биологията и физиката са създадени, осигурявайки на учениците възможност за практическо изучаване на науката.

Внедряване на Технологии в Образованието

С развитието на информационните технологии училището не остава настрани. Внедряването на компютърни технологии в учебния процес е станало неизменна част от образователния опит. Учениците имат достъп до съвременни компютърни класни стаи, оборудвани с необходимите софтуерни и хардуерни ресурси за изучаване на различни дисциплини.

Разнообразие в Образователните Програми

СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ се гордее с богато разнообразие от образователни програми и извънкласни дейности. Освен стандартните учебни предмети, училището предлага различни изборни курсове, които отговарят на интересите и потребностите на учениците. Това включва курсове по изкуство, спорт, технологии, чужди езици и много други.

Подкрепа за Успешна Професионална Ориентация

Училището активно подкрепя учениците в техния процес на професионална ориентация. Различни програми и инициативи се провеждат с цел информиране и подготовка на учениците за бъдещата им кариера. Сътрудничеството с различни фирми, институции и университети допринася за разширяване на хоризонтите на учениците и за подобряване на техните възможности за успешно включване в професионалния живот.

Културно и Социално Ангажиране

СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ не само развива интелектуалните способности на учениците, но и ги подготвя за активно участие в обществото. Различни културни и социални инициативи се организират през учебната година, като с цел насърчаване на общностното участие и развитие на социалната отговорност.

Подготовка за Бъдещето

В съвременния свят образованието играе ключова роля за успешната интеграция в обществото и за личното развитие на индивида. СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ в Божурище продължава да предлага качествено образование, което подготвя младите хора за предизвикателствата на бъдещето и за постигане на лични и професионални успехи.

poster_Iveta
Boginya11a
Никол Рангелова Коледа
logo_tolerance
3
Etwinning
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-3
poster_Iveta
Boginya11a
Никол Рангелова Коледа
logo_tolerance
3
Etwinning
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-3

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

Училището реализира националните програми и проекти към Министерството на образованието и науката.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Училището има опит в реализиране на възможностите по програмата Еразъм+, предоставени от Центъра за развитие на човешките ресурси, националната агенция към Европейския съюз.

РЕГИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

Училището изпълнява общинската и областна стратегия за развитието на образованието като си партнира с различни институции.

УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ

Училището провежда проектно-базирано обучение, чрез което учениците учат чрез проучване, изследване, анализ.

SUBozhurishte-Easter-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-
SUBozhurishte-Baba-Marta-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-
SUBozhurishte-24mai -Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-
poster_Iveta
Boginya11a
Никол Рангелова Коледа
logo_tolerance
3
Etwinning

ПРОЕКТ eTwinning

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-3

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

Училището реализира националните програми и проекти към Министерството на образованието и науката.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Училището има опит в реализиране на възможностите по програмата Еразъм+, предоставени от Центъра за развитие на човешките ресурси, националната агенция към Европейския съюз.

РЕГИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

Училището изпълнява общинската и областна стратегия за развитието на образованието като си партнира с различни институции.

УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ

Училището провежда проектно-базирано обучение, чрез което учениците учат чрез проучване, изследване, анализ.

SUBozhurishte-Easter-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-
SUBozhurishte-Baba-Marta-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-
SUBozhurishte-24mai -Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-

Актуални новини

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-Koleden-Konkurs0
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-Koleden-Konkurs-1
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-1
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-Сайта на СУ "Летец Хр.Топракчиев" е направен от Фондация "За Семейството и Децата" по Програма за безвъзмездно модернизиране на уебсайт за училища и детски градини
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-0967
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com1021
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-3a
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-2aef

Актуални новини

Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-Koleden-Konkurs0
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-Koleden-Konkurs-1
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-1
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com-Сайта на СУ "Летец Хр.Топракчиев" е направен от Фондация "За Семейството и Децата" по Програма за безвъзмездно модернизиране на уебсайт за училища и детски градини
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-0967
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte.com1021
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-3a
Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-2aef