Нашата мисия

Изключителните хора имат едно общо нещо: Абсолютно чувство за мисия.

Нашата мисия

Вярваме, че СУ „Летец Христо Топракчиев“ e общност от учители, ученици и родители, които си сътрудничат, за да осигуряват:

 • безопасна среда за обучение и възпитание
 • обучение, насочено към приложност на знанието
 • възможност за формиране на добродетели и активна гражданска позиция
 • учебна среда, в която да се изграждат дигитални умения и компетенции по английски език
 • Средно училище „Летец Христо Топркчиев“ е общност, в която учители, родители и ученици си сътрудничат в екип и имат обща цел и кауза. Основна  задача на училището е да предостави сигурна и подкрепяща образователна среда, в която всеки ученик да се развива и учи. Преподаването в училището се основава на убеждението, че образователната система интегрира знания и умения, които трябва да се прилагат в реалния свят.

 • Образователният процес в СУ „Летец Христо Топракчиев“ е съсредоточен върху развитието на практически умения и компетенции, които са важни не само в академичния, но и в професионалния живот. Учениците се насърчават да участват активно в образователния процес, като това включва разработване на проекти, групова работа, проучвателна дейност върху различни проблеми и решаване на реални задачи.

 • Ключово направление в обучението в СУ „Летец Христо Топракчиев“ е формирането и развитието на добродетели, гражданска активност и критично мислене. Училището създава условия за възпитанието на отговорни, съпричастни и социално ангажирани личности. Това включва участие в различни обществени инициативи, проекти за доброволчество и програми за развитие на лидерски умения.

 • В образователния процес в СУ „Летец Христо Топракчиев“ специален фокус имат развитието на дигитални умения и компетенции по английски език. Училището разполага с четири кабинета по информационни технологии и три по английски език и предлага разнообразни учебни програми, чрез които учениците имат възможност да изучават различен софтуер, да добият основни умения за програмиране и да усъвършенстват нивото си на владеене на английски език. Убедени сме, че тези умения са изключително важни в съвременния глобализиран и технологичен свят.

Успешен екип е онзи, който се е сработил така, че дори в най-динамичната сфера и напрегнат момент постига с хармония и разбирателство поставените цели.

5,700

Завършили ученици

Нашата мисия

Вярваме че СУ „Летец Христо Топракчиев“ e общност от учители, ученици и родители, които си сътрудничат, за да осигуряват:

 • безопасна среда за обучение и възпитание
 • обучение, насочено към приложност на знанието
 • възможност за формиране на добродетели и активна гражданска позиция
 • учебна среда, в която да се изграждат дигитални умения и компетенции по английски език
 • Средно училище „Летец Христо Топркчиев“ е общност, в която учители, родители и ученици си сътрудничат в екип и имат обща цел и кауза. Основна  задача на училището е да предостави сигурна и подкрепяща образователна среда, в която всеки ученик да се развива и учи. Преподаването в училището се основава на убеждението, че образователната система интегрира знания и умения, които трябва да се прилагат в реалния свят.

 • Образователният процес в СУ „Летец Христо Топракчиев“ е съсредоточен върху развитието на практически умения и компетенции, които са важни не само в академичния, но и в професионалния живот. Учениците се насърчават да участват активно в образователния процес, като това включва разработване на проекти, групова работа, проучвателна дейност върху различни проблеми и решаване на реални задачи.

 • Ключово направление в обучението в СУ „Летец Христо Топракчиев“ е формирането и развитието на добродетели, гражданска активност и критично мислене. Училището създава условия за възпитанието на отговорни, съпричастни и социално ангажирани личности. Това включва участие в различни обществени инициативи, проекти за доброволчество и програми за развитие на лидерски умения.

 • В образователния процес в СУ „Летец Христо Топракчиев“ специален фокус имат развитието на дигитални умения и компетенции по английски език. Училището разполага с четири кабинета по информационни технологии и три по английски език и предлага разнообразни учебни програми, чрез които учениците имат възможност да изучават различен софтуер, да добият основни умения за програмиране и да усъвършенстват нивото си на владеене на английски език. Убедени сме, че тези умения са изключително важни в съвременния глобализиран и технологичен свят.