УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СУ ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ

На 21.12.2016 год., на основание чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, се проведе събрание на родителите, излъчени от всяка паралелка. Директорът г-жа Мая Карамфилова запозна присъстващите с правата и задълженията на състава на Обществения съвет и се пристъпи към избор на членове на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище.

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

Редовни членове:

 1. Искра Пламенова – Председател;
 2. Владислава Симеонова – представител на Община Божурище, зам.кмет;
 3. Даниела Тодорова;
 4. Витан Николов;
 5. Инна Каменова;
 6. Даниела Георгиева;
 7. Габриела Горанова;
 8. Ивайло Богданов;
 9. Галя Букова;
Резервни членове:
 1. Силвия Милушева;
 2. Ягодка Илиева;
Spread the love