Къде да ни намерите

Свържете се с нас

  Училището е разположено в три сгради

  Сграда-1 и сграда-2 прогимназиален и гимназиален етап
  Адрес: гр. Божурище, ул. Иван Вазов №10, 2227
  Телефон: 029933162

  Сграда-1
  Директор: Мая Карамфилова
  телефон: 0878823098
  e-mail: maia_kar@abv.bg

  Зам. директор (V-XII клас): Теодора Танева
  телефон: 0878395384
  e-mail: teodora.taneva@abv.bg

  Завеждащ, административна служба: Цветелина Станимирова
  телефон: 029933162
  Счетоводител: Мая Георгиева

  Сграда-2
  Педагогиески съветник : Силвия Методиева
  Домакин: Надя Маринова

  Сграда-3 начален етап
  Адрес: гр. Божурище, ул. Здравец №5, 2227
  Телефон: 029933990
  Зам. директор (I-IV клас): Венелина Тодорова
  телефон: 0889455578
  e-mail: venelinatd@abv.bg
  Психолог: Мадлена

  Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-2-Galeria-1
  Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-2-Galeria-12

  Училището е разположено в три сгради

  Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-2-Galeria-1

  Сграда-1 и сграда-2 прогимназиален и гимназиален етап
  Адрес: гр. Божурище, ул. Иван Вазов №10, 2227
  Телефон: 029933162

  Сграда-1
  Директор: Мая Карамфилова
  телефон: 0878823098
  e-mail: maia_kar@abv.bg

  Зам. директор (V-XII клас): Теодора Танева
  телефон: 0878395384
  e-mail: teodora.taneva@abv.bg

  Завеждащ, административна служба: Цветелина Станимирова
  телефон: 029933162
  Счетоводител: Мая Георгиева

  Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-2-Galeria-12

  Сграда-2
  Педагогиески съветник : Силвия Методиева
  Домакин: Надя Маринова

  Сграда-3 начален етап
  Адрес: гр. Божурище, ул. Здравец №5, 2227
  Телефон: 029933990
  Зам. директор (I-IV клас): Венелина Тодорова
  телефон: 0889455578
  e-mail: venelinatd@abv.bg
  Психолог: Мадлена

  Къде да ни намерите

  Свържете се с нас

   Училището е разположено в три сгради

   Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-2-Galeria-1

   Сграда-1 и сграда-2 прогимназиален и гимназиален етап
   Адрес: гр. Божурище, ул. Иван Вазов №10, 2227
   Телефон: 029933162

   Сграда-1
   Директор: Мая Карамфилова
   телефон: 0878823098
   e-mail: maia_kar@abv.bg

   Зам. директор (V-XII клас): Теодора Танева
   телефон: 0878395384
   e-mail: teodora.taneva@abv.bg

   Завеждащ, административна служба: Цветелина Станимирова
   телефон: 029933162
   Счетоводител: Мая Георгиева

   Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Uchilishte-Bogurishte-soubozhurishte-2-Galeria-12

   Сграда-2
   Педагогиески съветник : Силвия Методиева
   Домакин: Надя Маринова

   Сграда-3 начален етап
   Адрес: гр. Божурище, ул. Здравец №5, 2227
   Телефон: 029933990
   Зам. директор (I-IV клас): Венелина Тодорова
   телефон: 0889455578
   e-mail: venelinatd@abv.bg
   Психолог: Мадлена

   Програма за безплатен сайт

   Link OUT

   Link in

   Предистория: От Първото Училище до Изграждането на Ново

   з 1913 година се разкрива първото училище в село Божурище, в помещението на конезавода.  1930 година то е преместено в частната сграда на Стефан Стоичков. Подобно на това, прогимназията се развива в сградата на фотографката в района на училището. С населението, което расте, Божурище става махала, подчинена на община Гурмазово. Събитията като събранието на 11 февруари 1934 г. в махала Божурище оформят решението за изграждането на ново училище. Програма за безплатен сайт

   Откриване: Рождението на Училището Програма за безплатен сайт

   Официалното откриване на новото училище в Божурище се случва на 2 ноември 1935 година, макар че функционира от 1937 година. Училището е кръстено с името на Христо Топракчиев, първият прогресивен летец в България. Програма за безплатен сайт

   Развитие и Съвремие: Еволюцията на Образованието Програма за безплатен сайт

   С нарастването на населението и учениците, нова училищна сграда става необходимост.  1966 година се започва строежът на новото училище, което е завършено със средства на ОНС. От 1983/1984 година, основното училище се преобразува в едно Средно Политехническо училище.

   След 1989 година, промените в образованието водят до отмяна на ученическата униформа и други идеологически практики. Системата на ПГО продължава, а училището се адаптира към новите изисквания на времето. Изграждат се нови кабинети и сгради, въвежда се по-голяма свобода за учителите и учениците.

   Постоянно Подобрение: Успешното Управление

   Програма за безплатен сайт

   Под ръководството на различни директори, училището продължава да се развива и модернизира. Във 2009 година, г-жа Мая Каранфилова Спасова поема длъжността „Директор“, като продължава да развива училището в съответствие със съвременните стандарти и изисквания.

   cherry-adv.net