СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

2023/2024 г.

Втори срок

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1-4 клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 5-12 клас

Успешен екип е онзи, който се е сработил така, че дори в най-динамичната сфера и напрегнат момент постига с хармония и разбирателство поставените цели.

610

Обучавани деца

Втори срок

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1-4 клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 5-12 клас