ГРАФИЦИ

Успешен екип е онзи, който се е сработил така, че дори в най-динамичната сфера и напрегнат момент постига с хармония и разбирателство поставените цели.

610

Обучавани деца

Нулев час за втората смяна 12.15 – 13.25

График на едносменен режим с начало 8 ч.