ЗАЯВЛЕНИЯ

Успешен екип е онзи, който се е сработил така, че дори в най-динамичната сфера и напрегнат момент постига с хармония и разбирателство поставените цели.

610

Обучавани деца

Сайта на СУ "Летец Хр.Топракчиев" е направен от Фондация "За Семейството и Децата" по Програма за безвъзмездно модернизиране на уебсайт за училища и детски градини, За Училища и Детски Градини

За Училища и Детски Градини

Предистория: От Първото Училище до Изграждането на Ново

з 1913 година се разкрива първото училище в село Божурище, в помещението на конезавода.  1930 година то е преместено в частната сграда на Стефан Стоичков. Подобно на това, прогимназията се развива в сградата на фотографката в района на училището. С населението, което расте, Божурище става махала, подчинена на община Гурмазово. Събитията като събранието на 11 февруари 1934 г. в махала Божурище оформят решението за изграждането на ново училище. Програма за безплатен сайт

Откриване: Рождението на Училището За Училища и Детски Градини

Официалното откриване на новото училище в Божурище се случва на 2 ноември 1935 година, макар че функционира от 1937 година. Училището е кръстено с името на Христо Топракчиев, първият прогресивен летец в България. Програма за безплатен сайт

Развитие и Съвремие: Еволюцията на Образованието За

С нарастването на населението и учениците, нова училищна сграда става необходимост.  1966 година се започва строежът на новото училище, което е завършено със средства на ОНС. От 1983/1984 година, основното училище се преобразува в едно Средно Политехническо училище.

След 1989 година, промените в образованието водят до отмяна на ученическата униформа и други идеологически практики. Системата на ПГО продължава, а училището се адаптира към новите изисквания на времето. Изграждат се нови кабинети и сгради, въвежда се по-голяма свобода за учителите и учениците. За Училища и Детски Градини

Постоянно Подобрение: Успешното Управление

За Училища и Детски Градини

Под ръководството на различни директори, училището продължава да се развива и модернизира. Във 2009 година, г-жа Мая Каранфилова Спасова поема длъжността „Директор“, като продължава да развива училището в съответствие със съвременните стандарти и изисквания.