БЮДЖЕТ НА СУ ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ

2022/2023 учебна година

 • Протокол от общото събрание на колектива на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за 2023 година – виж 12.10.2023г.
 • Отчет за Годишен бюджет на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за 2022/2023 година – виж тук
 • Отчет за бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за септември 2023 г. – виж тук
 • Oтчет за бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за юни 2023 г. – виж тук
 • Протокол от общо събрание на работниците и служителите на СУ „Летец Христо Топракчиев“ – 19.04.2023 г.
 • Отчет за бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за март 2023 г. – виж тук
 • Отчет за бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за декември 2022 г. – виж тук
 • Отчет за бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за септември 2022 г. – виж тук
 • Отчет за бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за август 2022 г. – виж тук

2021/2022 учебна година

 • Отчет за бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за септември 2021 г. – виж тук
 • Отчет за бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за декември 2021 г. – виж тук
 • Протокол от общо събрание на работниците и служителите на СУ „Летец Христо Топракчиев“ – 20.12.2021 г.
 • Отчет за бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за март 2022 г. – виж тук
 • Протокол от общо събрание на работниците и служителите на СУ „Летец Христо Топракчиев“ – 12.04.2022 г.
 • Бюджет на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за юни 2022 г. – виж тук

2020/2021 учебна година

 • Отчет за бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за септември 2020 г. – виж тук
 • Отчет за бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за декември 2020 г. – виж тук
 • Бюджет на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за декември 2020 г. – виж тук
 • Протокол за отчет за първо тримесечие на 2021 г. – виж тук
 • Годишен отчет за 2021г. – виж тук
 • Отчет за бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за юни 2021 г. – виж тук

2019/2020 учебна година

 • Бюджет на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за учебната 2019 – 2020 г. – виж тук
 • Отчет за бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за март 2020 г. – виж тук
 • Отчет за бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ за юни 2020 г. – виж тук