Педагогически специалисти

Учителят е този, който знае пътя, върви по пътя и показва пътя.

our team

Учители

Портфолио
1 Мадлена Таскова Никодимова Психолог, училищен Портфолио
2 Силвия Огнянова Методиева Педагогически съветник Портфолио
3 Христина Николова Рухчева Учител, ресурсен Портфолио
4 Валя Димитрова Младенова-Вълчева Учител, ресурсен Портфолио
5 Камелия Славчева Алексова-Йорданова Логопед Портфолио
6 Нина Ценова Стоядинова Старши учител в начален етап Портфолио
7 Таня Атанасова Миланова Старши учител в начален етап Портфолио
8 Албена Милчова Петкова Старши учител в начален етап Портфолио
9 Илиана Михайлова Циркова Старши учител в начален етап Портфолио
10 Катя Василева Иванова Старши учител в начален етап Портфолио
11 Румяна Василева Младенова Старши учител в начален етап Портфолио
12 Весела Михайлова Петкова Старши учител в начален етап Портфолио
13 Бистра Димитрова Величкова Старши учител в начален етап Портфолио
14 Данче Борисова Манева Старши учител в начален етап Портфолио
15 Михаела Иванова Стоименова Учител в начален етап Портфолио
16 Любов Ангелова Андонова Учител в начален етап Портфолио
17 Елена Борисова Петкова Старши учител в начален етап Портфолио
18 Невена Димитрова Димова Старши учител в начален етап Портфолио
19 Гергана Николаева Илиева Учител в начален етап Портфолио
20 Валентина Иванова Василева Старши учител в начален етап Портфолио
21 Галина Георгиева Нинова Старши учител в начален етап Портфолио
22 Анетка Станчева Николова Старши учител – Физическо възпитание Портфолио
23 Божидарка Сталинова Катарджиева Старши учител в начален етап Портфолио
24 Цветелина Иванова Петкова Учител в начален етап Портфолио
25 Иван Каменов Димитров Старши учител в начален етап Портфолио
26 Магдалена Иванова Паскова- Павлова Учител в начален етап Портфолио
27 Снежанка Любенова Петрова Учител в начален етап Портфолио
28 Учител в начален етап Портфолио
29 Гергана Димитрова Тодорова Старши учител в начален етап Портфолио
30 Камелия Георгиева Стоименова Учител в начален етап Портфолио
31 Маргарита Кирилова Георгиева-Въжарска Учител в начален етап Портфолио
32 Радостина Иванова Найденова Старши учител в начален етап Портфолио
33 Цветелина Стойкова Николова Учител в начален етап Портфолио
34 Снежана Иванова Трайкова Учител в начален етап Портфолио
35 Людмил Славчев Димитров Корепетитор Портфолио
36 Дария Йорданова Михалкова Хореограф Портфолио
37 Митко Йорданов Михалков Хореограф Портфолио
38 Калинка Георгиева Николова Старши учител – Български език и литература Портфолио
39 Лидия Александрова Косева Старши учител – Български език и литература Портфолио
40 Радослава Иванова Криводолска Учител – Български език и литература Портфолио
41 Владимира Николаева Лазарова Учител – Български език и литература Портфолио
42 Димитра Христова Йонкова Учител – Изобразително изкуство Портфолио
43 Татяна Славчева Младенова Старши учител – Английски език Портфолио
44 Станимира Вълканова Иванова Старши учител – Английски език Портфолио
45 Валерия Валериева Попова Учител – Английски език Портфолио
46 Кристина Василева Вълчева Учител – Английски език Портфолио
47 Петя Асенова Миланова- Антова Учител – Философия Портфолио
48 Цветалина Милчева Миланова Старши учител по Английски език Портфолио
49 Йорданка Хараламбиева Генчева Старши учител по Английски език Портфолио
50 Весела Йорданова Манчева Старши учител – Музика Портфолио
51 Мая Владимирова Алексиева Старши учител – Математика и ИТ Портфолио
52 Галя Димитрова Василева Старши учител – Математика и ИТ Портфолио
53 Ваня Христова Тодорова Учител – Математика Портфолио
54 Антон Георгиев Усев учител – Физика и ИТ Портфолио
55 Ния Иванова Арсова Учител – Информационни технологии Портфолио
56 Красимира Георгиева Атанасова Учител – Информационни технологии Портфолио
57 Ася Красимирова Венелинова Старши учител – Информатика, Информационни технологии Портфолио
58 Станислава Чавдарова Потоцка Старши учител – Информатика, Информационни технологии Портфолио
59 Марина Пламенова Петрова Учител – История Портфолио
60 Веселка Александрова Караиванова-Николова Учител – История Портфолио
61 Незабравка Георгиева Ризова Старши учител – Химия, Физика Портфолио
62 Пенка Георгиева Димитрова Старши учител – Биология, Химия Портфолио
63 Недялка Георгиева Цветкова-Кръстева Учител – Биология Портфолио
64 Надя Пламенова Илчова Учител – География Портфолио
65 Натали Николаева Николова Учител – История, География Портфолио
66 Юлия Иванова Мракова Старши учител – Физическо възпитание Портфолио
67 Добри Деспотов Щилянов Старши учител – Физическо възпитание Портфолио
68 Александрина Ивайлова Лазарова начален учител ЦОД Портфолио