За нас

Всеки успял човек знае, че неговото постижение зависи от общност от хора, които работят заедно.

За нас

През 1913г. в село Божурище се разкрива училище с една паралека от четири слети класа в помещението на конезавода.

През 1930 г училището е преместено в частната сграда на Стефан Стоичков.
На 11 февруари 1934 г под ръководството на кмета на с. Гурмазаво Георги Леков се провежда събрание в махала Божурище
Официалното откриване и освещаване на построеното училище се извършва на 2 ноември 1935 г, но училището започва да функционира от 1937 г.
През учебната 1967/68 година учениците са 571, а учителите 26.
През учебната 1983/1984 основното училище е преобразувано в единно Средно Политехническо училище ( ЕСПУ) съгласно действащата наредба на Министерство на народното образование.

През  1986г/1987г учебна година за нуждите на училището е предоставена новопостроената сграда за детски дом в новия квартал на селото.

В периода 90/95 год. източните страни членки на социалистическия лагер поемат към интеграция със западно- европейските държави.

На 24 май 1994 год тържествено са открити два нови модерно обзаведени кабинети по химия и биология.

Учебната 1994/1995 год е преустроен стария физкултурен салон и обурудван с нови спорни уреди. Награда на МОН „Неофит Рилски” за изключителни заслуги.

В началото на учебната 2008/2009 започва изграждане на нов мадерен физкултурен салон в сградана на начален етап. Първата копка е поставена от капитана на нациналния волейболен отбор Пламен Константинов. От 26 януари 2009г ,след спечелване на конкурс за заемане длъжността „Директор”, директор на СОУ „Лет. Хр. Топракчиев е г-жа Мая Каранфилова Спасова.

В момента в училището преподават 68 учители, администрация 10 служители, обучават се деца на възраст 5 -18 години общо над 600 ученика………………

Училището е разположено в три сгради

Сграда-1 и сграда-2 прогимназиален и гимназиален етап

Директор: Мая Карамфилова
Зам. директор (V-XII клас): Теодора Танева
Завеждащ, административна служба: Цветелина Станимирова
Счетоводител: Мая Георгиева

Педагогиески съветник : Силвия Методиева
Домакин: Надя Маринова

Сграда-3 начален етап

Зам. директор (I-IV клас): Венелина Тодорова
Психолог: Мадлена

Успешен екип е онзи, който се е сработил така, че дори в най-динамичната сфера и напрегнат момент постига с хармония и разбирателство поставените цели.

610

Обучавани деца

Дарение за нов сайт

Линк ЕУ

Линк Wiki OUT

Линк Welcome IN

Предистория: От Първото Училище до Дарение за нов сайт

з 1913 година се разкрива първото училище в село Божурище, в помещението на конезавода.  1930 година то е преместено в частната сграда на Стефан Стоичков. Подобно на това, прогимназията се развива в сградата на фотографката в района на училището. С населението, което расте, Божурище става махала, подчинена на община Гурмазово. Събитията като събранието на 11 февруари 1934 г. в махала Божурище оформят решението за изграждането на ново училище. Програма за безплатен сайт

Откриване: Рождението на Училището Програма за безплатен сайт

Официалното откриване на новото училище в Божурище се случва на 2 ноември 1935 година, макар че функционира от 1937 година. Училището е кръстено с името на Христо Топракчиев, първият прогресивен летец в България. Програма за безплатен сайт

Развитие и Съвремие:Дарение за нов сайт Програма за безплатен сайт

С нарастването на населението и учениците, нова училищна сграда става необходимост.  1966 година се започва строежът на новото училище, което е завършено със средства на ОНС. От 1983/1984 година, основното училище се преобразува в едно Средно Политехническо училище.

След 1989 година, промените в образованието водят до отмяна на ученическата униформа и други идеологически практики. Системата на ПГО продължава, а училището се адаптира към новите изисквания на времето. Изграждат се нови кабинети и сгради, въвежда се по-голяма свобода за учителите и учениците.

Link in

Постоянно Дарение за нов сайт

Програма за безплатен сайт

Под ръководството на различни директори, училището продължава да се развива и модернизира. Във 2009 година, г-жа Мая Каранфилова Спасова поема длъжността „Директор“, като продължава да развива училището в съответствие със съвременните стандарти и изисквания.

cherry-adv.net

За нас

През 1913г. в село Божурище се разкрива училище с една паралека от четири слети класа в помещението на конезавода.

През 1930 г училището е преместено в частната сграда на Стефан Стоичков.
На 11 февруари 1934 г под ръководството на кмета на с. Гурмазаво Георги Леков се провежда събрание в махала Божурище
Официалното откриване и освещаване на построеното училище се извършва на 2 ноември 1935 г, но училището започва да функционира от 1937 г.
През учебната 1967/68 година учениците са 571, а учителите 26.
През учебната 1983/1984 основното училище е преобразувано в единно Средно Политехническо училище ( ЕСПУ) съгласно действащата наредба на Министерство на народното образование.

През  1986г/1987г учебна година за нуждите на училището е предоставена новопостроената сграда за детски дом в новия квартал на селото.

В периода 90/95 год. източните страни членки на социалистическия лагер поемат към интеграция със западно- европейските държави.

На 24 май 1994 год тържествено са открити два нови модерно обзаведени кабинети по химия и биология.

Учебната 1994/1995 год е преустроен стария физкултурен салон и обурудван с нови спорни уреди. Награда на МОН „Неофит Рилски” за изключителни заслуги.

В началото на учебната 2008/2009 започва изграждане на нов мадерен физкултурен салон в сградана на начален етап. Първата копка е поставена от капитана на нациналния волейболен отбор Пламен Константинов. От 26 януари 2009г ,след спечелване на конкурс за заемане длъжността „Директор”, директор на СОУ „Лет. Хр. Топракчиев е г-жа Мая Каранфилова Спасова.

В момента в училището преподават 68 учители, администрация 10 служители, обучават се деца на възраст 5 -18 години общо над 600 ученика………………

  Училището е разположено в три сгради

  Сграда-1 и сграда-2 прогимназиален и гимназиален етап

  Директор: Мая Карамфилова
  Зам. директор (V-XII клас): Теодора Танева
  Завеждащ, административна служба: Цветелина Станимирова
  Счетоводител: Мая Георгиева

  Педагогиески съветник : Силвия Методиева
  Домакин: Надя Маринова

  Сграда-3 начален етап

  Зам. директор (I-IV клас): Венелина Тодорова
  Психолог: Мадлена

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

  1,410

  Клиенти