Нашият екип

Лидерът е този, който знае пътя, върви по пътя и показва пътя.

our team

Нашият екип

Отговорност на ръководния екип на СУ „Летец Христо Топракчиев“ е да осигури прилагането на добри практики при преподаване и обучение, прозрачност при разходването на бюджетни средства, ефективното управление на персонала, планирането на училищните ресурси и модернизирането на учебната база.

Портфолио

Няколко причини, които ни превръщат в първи избор за образованието на вашите деца:

  • Ние сме екип от успешни професионалисти;
  • Обичаме и надграждаме уменията си в работата постоянно;
  • Държим на добре свършената работа и не се задоволяваме с по-малко.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Сгради
Кабинети
Спортни площадки
Столово хранене
Здравни кабинети

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

28 години

Работа с ученици