Покана Обществен съвет 09.04.2020 год.

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе

на дата: 09.04.2020 год.

в час: 18.00

на място: във връзка със Заповед РД-74/26.02.2020 год. на Георги Димов, кмет на община Божурище, Заседанието ще се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/506292838?pwd=TEZicTNvLzlTdWQ3Sk0yaDBvR3p2UT09

Meeting ID: 506 292 838

Password: *********

при дневен ред:

  1. Промяна в състава на Обществения съвет на основание чл. 15, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 1 т. 3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата.
  2. Съгласуване от Обществения съвет на  избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, II, V и VI клас;
  3. Съгласуване на училищния план – прием за I и V клас за учебната 2020/2021 година.
  4.  Разни;