Администрация

our team

Администрация

ИМЕ Образование Длъжност Професионална квалификация
1 ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА СТАНИМИРОВА средно специално Завеждащ, административна служба инженер
2 МАЯ АНГЛОВ ГЕОРГИЕВА средно специално Счетоводител икономист-счетоводител-стоковед
3 СТАНИСЛАВА ЕВЛОГИЕВА ХРИСТОВА висше – магистър Финансов контрольор икономист
4 НАДЯ ПЪРВАНОВА МАРИНОВА средно специално Домакин електромонтьор
5 Гергана Иванова Козарева висше – магистър Библиотекар историк

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Сгради
Кабинети
Спортни площадки
Столово хранене
Здравни кабинети

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ