СТИПЕНДИИ

СТИПЕНДИИ

Стипендиите в СУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр. Божурище се отпускат съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на МС от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (ДВ, бр. 103 от 2017 г.)

Обн. – ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ

Успешен екип е онзи, който се е сработил така, че дори в най-динамичната сфера и напрегнат момент постига с хармония и разбирателство поставените цели.

610

Обучавани деца

СТИПЕНДИИ

Стипендиите в СУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр. Божурище се отпускат съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на МС от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (ДВ, бр. 103 от 2017 г.)

Обн. – ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ

ОБРАЗЦИ

Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за стипендия можете да изтеглите от тук както следва по видове стипендия:

СРОКОВЕ

Всички ученици, които ще участват в класирането, да подготвят документи и да ги предадат на класния ръководител в срок до:

I СРОК: до края на месец септември

II СРОК: до края на първа седмица на месец февруари