СЪСТАВ

Състав на обществения съвет

 • Искра Пламенова - Председател

 • Владислава Симеонова - представител на Община Божурище, зам. кмет

 • Радостина Първанова

 • Борис Крекманов

 • Владимир Видолов

 • Румяна Кръстева

 • Христина Мишева

 • Розалина Йорданова

 • Боряна Иванова

Успешен екип е онзи, който се е сработил така, че дори в най-динамичната сфера и напрегнат момент постига с хармония и разбирателство поставените цели.

610

Обучавани деца

Състав на обществения съвет

 • Искра Пламенова - Председател

 • Владислава Симеонова - представител на Община Божурище, зам. кмет

 • Радостина Първанова

 • Борис Крекманов

 • Владимир Видолов

 • Румяна Кръстева

 • Христина Мишева

 • Розалина Йорданова

 • Боряна Иванова