Проект eTwinning

Проект eTwinning

Etwinning
Etwinning
pic1 BUILDING BRIDGE

Да построим мостове от ценности!

Проект eTwinning

Проектът дава възможност на учениците да споделят ценности. Универсалните ценности са мост, който осигурява сливането на различни култури. Дейностите по проекта са определени за всеки месец, свързани с определена ценност и включват създаване на видео, мисловна карта, снимки, брошури, презентация, лого. Изпълнявайки дейностите по проекта чрез образователните eTwinning дейности, учениците поемат активна роля в проучванията, като използват различни уеб 2.0 инструменти. Проектът дава възможност на учениците да се забавляват, да създават продукти, да комуникират на английски език и да споделят универсални ценности.

Building Bridges with Universal Values

описание на проекта
дейности по проекта
новини
критерии за участие
процедура за избор на участници
статия
визити
онлайн обучително събитие
мониторинг
разпространение на резултати

 

pic1 BUILDING BRIDGE