Ученически проекти по ИТ 2023/2024 г.

11 клас

12 клас

10 клас