Списъци на приети ученици в 1 клас 2024-2025
Публикувана от letec на 10.06.2024

Уважаеми родители,

Публикуваме списъците на приетите след първо класиране бъдещи първокласници за учебната 2024/2025 година.


1 а клас

1 б клас

1 в клас

1 г клас

 


Записването e в сградата на начален етап на образование в Нов квартал

от 11.06.2024 г. до 14.06.2024 г. вкл.

от 08:00 до 17:00 часа.


При записването се предоставят необходимите документи, доказващи истинността на декларираната информация в електронната платформа за кандидатстване в СУ „Летец Христо Топракчиев“ , отговаряща на критериите от Системата за прием в I клас:


  1. Документ от ГРАО за постоянен/настоящ адрес на детето
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група-ксерокопие и оригинал за сверяване.
  3. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група- ако е приложимо.
  4. Акт за раждане-оригинал за сверяване на личните данни.
  5. Декларация за работа с личните данни- попълва се на място при записване в училище.
  6. Удостоверения за раждане на братята и сестрите на детето (оригинал за сверяване)-ако е приложимо.
  7. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% или дете със специални образователни потребности.- ако е приложимо - ако е приложимо.
  8. Копия/ копие от актовете/акта за смърт на родителите/родителя- ако е приложимо.
  9. Съдебно решение или заповед за настаняване на детето в приемно семейство- ако е приложимо.
  10. Писмена декларация, удостоверяваща осиновяването