Активна версия за прием в 1 клас
Публикувана от letec на 01.06.2024
Уважаеми родители,
Активна е електронната платформа за прием в СУ "Летец Христо Топракчиев " на ученици в 1.клас за учебната 2024-2025 година.
Приятен ден!

Eлектронната платформа за прием в 1 клас