„Писмо до Дядо Коледа"
Публикувана от letec на 22.12.2023

"ПИСМО ДО ДЯДО КОЛЕДА - електронната поща като основно средство за комуникация, равностойно на обикновено писмо" 


През месец декември 2023 г., с участието на всички ученици от 5 клас прогимназиален етап в СУ "Летец Христо Топракчиев" и техните учители по КМИТ - Гергана Илиева, Любов Андонова и Антон Усев, по БЕЛ и ТП - Радослава Криводолска и Марина Барутева, се проведе открита практика на тема "Писмо до Дядо Коледа - електронната поща като основно средство за комуникация, равностойно на обикновено писмо". Децата придобиха знания и умения за граматичните и стилови изисквания за писане на официална кореспонденция - писмо. По време на откритата практика учениците се запознаха със стандартните и с електронните средства за комуникация. Съпоставиха основните принципи и правила за работа с електронна и с обикновена поща и установиха предимствата и недостатъците им. Учениците от всяка паралелка посетиха Пощенска станция 2227 - Божурище и изпратиха писмата си до Дядо Коледа, с което взеха участие в конкурса "Най-красиво писмо до Дядо Коледа", организиран от Български пощи. Условията за участие в конкурса бяха правилно изписан адрес на подателя, за получател да бъде посочено само "За Дядо Коледа" и да бъде заплатена пощенска услуга. Всички писма, отговарящи на условията, ще получат отговор лично от Дядо Коледа, а най-оригиналните и красиви писма ще получат и подаръци от него. Първите отговори вече пристигнаха и донесоха много радост на участниците!