Квалификация "Техники за справяне с предизвикателно поведение в училищна среда"
Публикувана от Potocka на 23.10.2023

 

На 25.11.2023г. за педагогическите специалисти от СУ „Летец Христо Топракчиев“ ще се проведе външна квалификация както следва:

 

Тема на обучението

„Техники за справяне с предизвикателно поведение в училищна среда“

Място на провеждане

СУ „Летец Христо Топракчиев“

Период на провеждане

25.11.2023г.

Начален и краен час

9:00 – 17:00

Наименование на обучителната организация

„Школо“

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие

25

Брой квалификационни кредити

1