Родителски срещи за новата учебна година
Публикувана от letec на 21.08.2023

Уважаеми родители, родителските срещи на Vб, Vв и VIIIа клас за предстоящата учебна година ще бъдат на 1. септември от 18:00 часа в новата сграда на СУ ,,Летец ХристоТопракчиев".

Родителската среща за клас ще бъде на 13. септември от 18:00 часа в новата сграда на СУ ,,Летец ХристоТопракчиев".

Родителските срещи за родителите на бъдещите първокласници от Iб, Iв и Iг клас ще се проведат на 4. септември от 17:30 часа в сградата на начален етап на образование в Нов квартал. Родителската среща на клас ще бъде на 11.септември от 17:30 часа.

Приятно лято!