Квалификация "Първа помощ"
Публикувана от letec на 24.03.2023

Тема на обучението

„Първа помощ“

Място на провеждане

СУ „Летец Христо Топракчиев“

Период на провеждане

18.04.2023г.

Начален и краен час

13:00 – 17:30

Наименование на обучителната организация

„Медицински център здраве и жизненост ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие

30

Брой квалификационни кредити

1