Кеймбридж сертификати за владеене на английски език
Публикувана от letec на 23.01.2023


През 2022 година по традиция “СУ Летец Христо Топракчиев” осигури финансирането на изпитите за получаване на Кеймбридж сертификати за владеене на английски език, за първите трима зрелостници, показали най-високи резултати на вътрешния училищен кръг. Петя Георгиева, Антонио Черчеланов и Ная Филипова успешно положиха изпита и получиха престижните сертификати за владеене на английски език от университета Кеймбридж. Училищният екип им желае успешно развитие в избраните от тях професионални сфери.