ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ
Публикувана от letec на 15.01.2023

 

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ

 

 

 

Уважаеми родители,

За Вашето дете започва нов етап на живот. Сега то ходи на училище и трябва да бъде в състояние да изминава разстоянието „дом-училище-дом” и обратно самостоятелно и сигурно. За да бъде постигнато това, детето трябва да знае особеностите и опасностите когато излезе самостоятелно на среща с уличното движение.

 1. Дискутирайте с него ситуациите, които ще бъдат споделени по долу ако са приложими за пътя който детето трябва да измине от вкъщи до училище.
 2. Преди всичко желаем да привлечем Вашето внимание върху следното:
 1. Изберете за Вашето дете най-сигурния път към училището. Не винаги най-краткият път е най-добър.
 2. Придружавайте Вашето дете от началото на пътя показвайки му как трябва да се държи при всяка една ситуация.
 3. Ярките дрехи, оранжевата раница, светлоотразителите спомагат детето да бъде по-добре забелязвано от другите хора на улицата, в това число и от водачите на превозни средства.
 4. Направете така, че Вашето дете, ако е възможно да отива и да се връща от училище заедно с други деца. Така водачите на моторни превозни средства го забелязват по-добре.

 


Разширена новина

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ

 

 

 

Уважаеми родители,

За Вашето дете започва нов етап на живот. Сега то ходи на училище и трябва да бъде в състояние да изминава разстоянието „дом-училище-дом” и обратно самостоятелно и сигурно. За да бъде постигнато това, детето трябва да знае особеностите и опасностите когато излезе самостоятелно на среща с уличното движение.

 1. Дискутирайте с него ситуациите, които ще бъдат споделени по долу ако са приложими за пътя който детето трябва да измине от вкъщи до училище.
 2. Преди всичко желаем да привлечем Вашето внимание върху следното:
 1. Изберете за Вашето дете най-сигурния път към училището. Не винаги най-краткият път е най-добър.
 2. Придружавайте Вашето дете от началото на пътя показвайки му как трябва да се държи при всяка една ситуация.
 3. Ярките дрехи, оранжевата раница, светлоотразителите спомагат детето да бъде по-добре забелязвано от другите хора на улицата, в това число и от водачите на превозни средства.
 4. Направете така, че Вашето дете, ако е възможно да отива и да се връща от училище заедно с други деца. Така водачите на моторни превозни средства го забелязват по-добре.

Движение по тротоара

По тротоара детето върви без да тича и без да играе, защото бурните игри могат да го подтикнат да изскочи на улицата. Игрите е добре да се играят на места където децата не са в опасност. Детето до 10 години се държи за ръка като възрастният се движи откъм страната на автомобилното движение. Детето се движи по вътрешната част на тротоара.

Ако няма тротоар

Някои улици нямат тротоари. Те са особено опасни. Детето трябва да се движи от лявата страна на улицата, за да вижда насрещно идващите автомобили, колкото е възможно встрани от платното за движение. Ако са две или повече децата, да се движат едно зад друго. Покажете на Вашето дете къде точно трябва да върви. Възрастният

придружител се движи от към страна на движението- между детето и превозните средства.

Пешеходната пътека

Преди да пресекат улицата по пешеходната пътека децата трябва да спрат малко по навътре от ръба на тротоара. След това да погледнат в двете посоки, първо наляво после надясно и да се ослушат внимателно да не идва автомобил. Ако не идва нито един автомобил, пресичат улицата без да тичат. При преминаването до отсрещната страна на пътя през цялото време се използва правилото на гледане “ляво-дясно-ляво”.

Най-важното в тези случаи е Вашето дете гледа и на двете страни и преди да пресече улицата трябва всеки път да се спира на тротоара пред бордюра.

Какво да правим ако няма пешеходна пътека

От мястото, където искаме да пресечем, трябва да има достатъчно разстояние в двете посоки за да виждаме отдалеч, че не идва автомобил. Трябва и тук да спазваме правилото: „СПИРАМЕОГЛЕЖДАМЕ СЕОСЛУШВАМЕ СЕ!“ и ако не идва автомобил започваме преминаването бързо, без да тичаме като през цялото време се оглеждаме. Упражнявайте с детето си многократно правилното преминаване през пътното платно. Припомняйте си винаги че за Вашето дете Вие представлявате примера за правилно движение.

Между спрелите автомобили

Приятелката на Вашето дете изпуска топката, която носи и тя се търкулва през улицата и застава от другата стана на улицата. Какво трябва да се направи сега? Преди всичко да остане на ръба на тротоара.

Излезте внимателно до външната страна на спрелите автомобили. Там изчакайте, гледайте и двете посоки, слушайте дали не наближава автомобил. Ако няма коли, отидете да вземете топката и изчакайте от другата страна на тротоара. Отново се гледа и слуша и ако не наближава автомобил пресичайте.

Само в изключителни случаи Вашето дете би трябвало да си позволи да слезе на улицата между спрелите превозни средства. Покажете му най-сигурния маршрут и не му давайте играчки, които могат да се търкалят надалече.

Светофарът

На зелено се пресича, но не бива да забравяте правилото да се изчака на тротоара и да се погледне първо наляво, а после на дясно. На червено се чака по-навътре от ръба на тротоара.

ВНИМАНИЕ: Пресичайки улицата на зелено, детето трябва да гледа и на двете страни тъй като има разсеяни шофьори, които преминават на жълто и червено.

От двете страни на улицата

Детето чува някой, който го вика от отсрещния тротоар. То обаче трябва да знае, че не може да преминава през улицата без да спазва правилата. На ръба на тротоара детето винаги трябва да спре, да изчака, да погледне наляво-надясно, да се ослуша, след което да пресече.

Дискутирайте с Вашето дете и тази ситуация. Радостта от виждане на близък човек може да накара детето да изтича лекомислено през улицата. Когато вземате детето си директно от училище, не го чакайте никога от другата страна на улицата.

Използването на мобилен телефон по време на движение

Преминаването през улицата докато се говори по мобилния телефон или се приемат съобщения е опасно за всички възрасти, но особено за децата. Използването на мобилен телефон, слушането на музика по време на движение застрашава сериозно Вашето дете.

Родителите– най-добрият модел за подражание

Може да говорите на детето много неща и да няма необходимия ефект, но когато показвате и заедно изпълнявате техники за безопасно движение на пешеходеца е много ефективен метод за формиране на добри навици за безопасността на детето.

Достатъчно време

Осигурявайте достатъчно време за придвижване. Оставяйте Вашето дете навреме в училище. Закъснението и бързането увеличават риска от инциденти. Контролирайте Вашето дете да се прибира навреме у дома.

Безопасният път от дома до училище

Определете заедно с Вашето дете опасностите и затрудненията по маршрута за придвижване пеша от дома до училището. Често по тротоара има неравности, дупки, паркирани автомобили, храсти и дървета, които пречат на движението и на видимостта.

Пешеходната пътека не е видима, улицата която ще пресичате е много широка и трудно се пресича, червеният сигнал е с голяма продължителност или зеленият не е достатъчен за безопасно преминаване. Всички тези опасности и затруднения описани по дължината на маршрута за придвижване предайте на класния ръководител.

На Вас и Вашето дете пожелаваме безопасно участие в пътното движение, здраве и успех в усвояването на знанията!