Квалификация "Убеждаваща комуникация"
Публикувана от letec на 11.01.2023

На 01.02.2023г. за педагогическите специалисти от СУ „Летец Христо Топракчиев“ ще се проведе външна квалификация както следва:

 

Тема на обучението

„Убеждаваща комуникация“

Място на провеждане

СУ „Летец Христо Топракчиев“

Период на провеждане

01.02.2023г.

Начален и краен час

9:00 – 16:30

Наименование на обучителната организация

„Школо“

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие

32

Брой квалификационни кредити

1