Проектно-базиран урок на тема „Основни топоси в романа „Под игото“ – виртуална разходка на английски език“.
Публикувана от letec на 05.12.2022

 

В продължение на няколко седмици учениците от 10 "а" клас работиха по проектно-базиран урок на тема „Основни топоси в романа „Под игото“ – виртуална разходка на английски език“. Под менторството на г-жа Лидия Косева те прочетоха творбата и проучиха основните топоси в нея. Учениците създадоха презентации на български език, в които представиха тези места, събитията и героите, свързани с тях. Открита бе информация дали са запазени днес тези обекти и какво предназначение имат. Под ръководството на г-жа Теодора Танева учениците изготвиха презентации и на английски език, в които топосите от романовото действие са представени като туристически обекти. Така класическият текст на първия български роман стана отправна точка към съвременен туристически пътеводител. Той бе изработен под формата на диплянка и съдържа информация на български и на английски език. Любознателните пътешественици могат да научат от него къде да отседнат в Сопот, Клисура или селата Веригово и Алтъново, днес Слатина. Пътеводителят съдържа информация къде могат да намерят интересни места за хапване и какви туристически обекти в района могат да посетят. Изработен бе и книгоразделител, който ще бъде в помощ на учениците от шести клас. Този образователен ресурс съдържа архаични думи, използвани в главите "Радини вълнения" и "Представлението" от романа "Под игото". Книгоразделителите вече са предадени на преподавателите по литература, за да се използват от шестокласиците при изучаване на творбата. При изработването на пътеводителя и на книгораздерителя бяха използвани някои от оригиналните илюстрации в първото издание на романа "Под игото" от 1894 г. В работота по проектно-базирания урок учениците от 10 а клас научиха много нови неща - както за Иван-Вазовата творба, така и за себе си. Самочувствието, че могат да се справят с проблеми в нетипична за тях среда, вдъхновява учениците да работят и по други подобни проекти.

 

ТЕМА НА ПРОЕКТА: Основни топоси в романа “Под игото” - виртуална разходка на английски език
Тест
Самооценка на ученика
Travel Guide The wonders in Altunovo and Verigovo
Travel Guide Klisura - Under the yoke
Travel Guide Sopot

The task is produced under the project work by a student team in 10th A grade Mentors TT - Teodora Taneva / Lidia Koseva
 


Разширена новина

 

В продължение на няколко седмици учениците от 10 "а" клас работиха по проектно-базиран урок на тема „Основни топоси в романа „Под игото“ – виртуална разходка на английски език“. Под менторството на г-жа Лидия Косева те прочетоха творбата и проучиха основните топоси в нея. Учениците създадоха презентации на български език, в които представиха тези места, събитията и героите, свързани с тях. Открита бе информация дали са запазени днес тези обекти и какво предназначение имат. Под ръководството на г-жа Теодора Танева учениците изготвиха презентации и на английски език, в които топосите от романовото действие са представени като туристически обекти. Така класическият текст на първия български роман стана отправна точка към съвременен туристически пътеводител. Той бе изработен под формата на диплянка и съдържа информация на български и на английски език. Любознателните пътешественици могат да научат от него къде да отседнат в Сопот, Клисура или селата Веригово и Алтъново, днес Слатина. Пътеводителят съдържа информация къде могат да намерят интересни места за хапване и какви туристически обекти в района могат да посетят. Изработен бе и книгоразделител, който ще бъде в помощ на учениците от шести клас. Този образователен ресурс съдържа архаични думи, използвани в главите "Радини вълнения" и "Представлението" от романа "Под игото". Книгоразделителите вече са предадени на преподавателите по литература, за да се използват от шестокласиците при изучаване на творбата. При изработването на пътеводителя и на книгораздерителя бяха използвани някои от оригиналните илюстрации в първото издание на романа "Под игото" от 1894 г. В работота по проектно-базирания урок учениците от 10 а клас научиха много нови неща - както за Иван-Вазовата творба, така и за себе си. Самочувствието, че могат да се справят с проблеми в нетипична за тях среда, вдъхновява учениците да работят и по други подобни проекти.

 

ТЕМА НА ПРОЕКТА: Основни топоси в романа “Под игото” - виртуална разходка на английски език
Тест
Самооценка на ученика
Travel Guide The wonders in Altunovo and Verigovo
Travel Guide Klisura - Under the yoke
Travel Guide Sopot

The task is produced under the project work by a student team in 10th A grade Mentors TT - Teodora Taneva / Lidia Koseva