Беседа с учениците на тема: "Здравословно хранене и здравословен начин на живот"
Публикувана от letec на 11.11.2022

Днес, 11.11.2022г. с учениците от 2.б клас и 10. б клас, във връзка с промоция на здравето, се проведоха едни по различни часове. Представителите на РЗИ - София област, д-р Алексиева и психолога г-жа Григорова, заедно с г-жа Ватрачка – педагогически съветник и мед. сестра г-жа Тодорова беседваха с учениците на тема: "Здравословно хранене и здравословен начин на живот".


Презентация на тема: "Здравословно хранене и здравословен начин на живот"

Учениците от втори клас разгледаха хранителната пирамида, представена като светофар, а филмът "Пушеща кукла Сю" предизвика голям интерес.
Учениците бяха много активни и в края на часа си обещаха да не употребяват цигари, виждайки каква вреда причиняват те, да се хранят здравословно, да спортуват и често да са на чист въздух сред природата.Учениците от 10 клас бяха запознати с хроничните заболявания и причините за тях. Бяха засегнати темите за балансираното хранене, употребата на алкохол и цигари.
Голям интерес предизвика поставянето на „алкоочилата“, чрез които учениците усетиха какво въздействие оказва алкохола върху реакциите на хората.Галерия