Съобщение 1 клас - след второ класиране
Публикувана от letec на 22.06.2021

 

Съобщение

Ръководството на СУ „Летец Христо Топракчиев“ обявява 4 свободни места в I клас за учебната 2021-2022 година.

Подаването на документи за запълване на свободните места е до 14.09.2021 г. в Дирекцията на СУ „Летец Христо Топракчиев“, град Божурище.

При записването след класиране се предоставят следните документи:

•Акт за раждане- оригинал за сверяване

•Удостоверение за завършена предучилищна подготовка-копие

•Заявление по образец /може да се попълни на място при записването/

•Удостоверение за настоящ или постоянен адрес на децата, живущи извън град Божурище и ще ползват специализиран транспорт от населеното място в община Божурище до училище.

•При необходимост от осигуряване на допълнителна подкрепа на дете със специални образователни потребности, се предоставят и съответни документи от родител /например епикриза, ТЕЛК, становище/