Правила в условията на Covid-19
Публикувана от letec на 16.09.2020

 

Указания за работа в СУ „Летец Христо Топракчиев“ през учебната 2020 - 2021 година в условията на Covid-19

 

Извънреден инструктаж на учителите

във връзка с организиране и провеждане на работния процес в условия на пандемия от Covid- 19 през учебната 2020/2021 година

 

ИНСТРУКТАЖ

НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19


Извънреден инструктаж във връзка със заповед №РД-01-124/13.03.2020 г.на МЗ с усложняващата се епидемична обстановка,свързана с разпространението на COVID-19  на територията на страната и предписанията от ГИТ за предприети организационни и технически мерки за ограничаване на риска по работните места от разпространение на корона вирус. (презентация)