Решение на ПС № 2 от 26.10.2011 г за наказание на ученици
Публикувана от letec на 13.11.2011
На 26.10.2011г. се проведе педагогически съвет, на който бяха наказани ученици на основание чл.139, ал.1 и чл.140 в от ППЗНП и на основание чл.31, ал.6а и 6 б от Правилника за устройството и дейността на СОУ „Летец Христо Топракчиев”
заповед за наказания