СЪОБЩЕНИЕ
Публикувана от letec на 21.01.2020

 

СЪОБЩЕНИЕ


Екипът на проект „СТЕМ“ уведомява учениците от 8 до 11 клас в СУ „Летец Христо Топракчиев“, град Божурище, че обучителното събитие в Белгия, град Брюксел, от програмата на проекта, ще се проведе от 29.03.2020 до 04.04.2020 година.

Учениците ще бъдат настанени в общежитие или хотел, заедно с учителите. Дейностите и задачите, които ще се осъществяват са на английски език, а темите, които ще се представят от учениците в Брюксел са от следните области:

1. Физика

2.Геология

3.Биология

4.Математика

Желаещите да участват е необходимо да попълнят заявление / мотивационно писмо за участие и профил на кандидата.

1.Заявление/мотивационно писмо/ - на български език

2.Описание - профил на кандидата - на английски език

*Всички одобрени за представянето на резултатите в Брюксел ще работят допълнително в посочените СТЕМ области и ще създадат продукти, които да представят в Брюксел.

*Участниците трябва да имат много добри или отлични умения за комуникиране на английски език и да проявяват интерес към посочените области.

*При подбор кандидатите ще се прилагат и критериите за участие в обучителни събития, публикувани на сайта на училището

Бланки на документите може да бъдат изтеглени от тук или получени от г-жа Таня Димитрова или г-жа Теди Танева

Попълнените документите трябва да се подадат до четвъртък 27.01.2020г. на координатора на проекта г-жа Татяна Димитрова или на г-жа Теодора Танева-заместник директор или да се изпратят на email teodora.taneva@abv.bg или taniadim74@abv.bg