Проект „Говорещи снимки”
Публикувана от letec на 14.05.2014

Екипът на проект „Говорещи снимки” ви уведомява:

Стартира новата дейност от втория етап по проекта!

Тема  „От раклата на баба“

Цел : Да се избере и представи  най-възрастния човек от семейството

Задачи:

1. Разказ за живота на най-възрастния член на семейството  чрез  снимки/по възможност черно бели /

2. Кратко видео, съдържащо  интервю с този човек, преведено на английски език

Изработване на презентация  или видео

За повече информация се обръщайте към преподавателите по ИТ и английски език.

Срок за изпращане на продуктите  29.05.2014 година.

 

Изпращайте продуктите на електронен адрес – talkativephotos@abv.bg