Графици за II срок 2013-2014 г.
Публикувана от letec на 09.03.2014

График за класни и контролни работи по учебни предмети за ІI-ри учебен срок на учебната 2013/2014 година


График за приемното време на учителите през II-ри учебен срок на учебната 2013 / 2014 година


График за консултации по учебни предмети за ІI-ри учебен срок на учебната 2013/2014 година