Проект „Говорещи снимки”-Етап 2
Публикувана от letec на 20.01.2014

Екипът на проект „Говорещи снимки” ви уведомява:

Приключи първият етап от проекта „Говорещи снимки”;

През януари стартират вторият и третият етап /януари 2014 -  юни 2014/ на проекта;

С изработените от учениците продукти през посочения период ще бъдат определени учениците, които ще представят училището ни на партньорската визита в Испания;

Критериите за избор са публикувани на сайта на училището – раздел международни проекти – описание на проекта;Дейност за януари – февруари 2014 година

Етап 2: Моето родно място - представяне на:

1. Обекти и места от Божурище и/или прилежащите села - например конна база, училище, читалище, детски градини, църква, община, спортни площадки, летище и други;

2. Представяне на мястото, в което живеем с население, икономика, образование, индустрия, туризъм, история;

3. Популярни и известни личности в моя роден град;

4. Традиционни събития и фестивали (фолклорни фестивали, спортни събития, народни обичаи, празници…)

Вашите презентации трябва задължително да съдържат:

-Представяне на черно-бели снимки на местата или събитията, заснети в миналото

-Представяне на съвременни снимки на същите тези места

-Представяне на разлики и прилики между стари и нови времена


Условия:
1.Презентациите да са направени на Power Point на английски език
2.Критерии за изработка
3.Всеки избира една от посочените четири теми

4.Всяка презентация да завършва със снимка, направена лично от вас
5.Срок за предаване 19 февруари 2014 година
6.Защита на презентацията 24 февруари 2014 г от 14 часа в компютърната зала

(правила, които ще помогнат за доброто ви представяне)

НАПОМНЯМЕ ВИ

1. Важно е да се спази посочения срок

2. Можете да изпратите продуктите си на е-mail: talkativephotos@abv.bg, или да ги предадете лично на преподавателите по ИТ;

3. Защитата на вашата презентация щи ви донесе повече точки при крайната оценка