„Изкуството фотография“
Публикувана от letec на 05.11.2013

Екипът на проект „Говорещи снимки“ напомня на всички ученици от „СОУ Летец Христо Топракчиев“, че отново е време за работа.

Дейност за месец ноември 2013 година


Презентации на тема „Изкуството фотография“.


Условия:
1.Презентациите да са направени на Power Point на английски език
2.Критерии за изработка
3.Всеки избира подтема от следния списък. (Избраната тема, по която ще работите се заявява при г-жа К. Костова)
4.Всяка презентация да завършва с художествена снимка, направена лично от вас.
5.Срок за предаване 20 ноември 2013 година
6.Защита на презентацията 25 ноември 2013 г от 14 часа в компютърната зала. (правила, които ще помогнат за доброто ви представяне)