ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Екипът на учителите по английски език в СУ „Летец Христо Топракчиев“ с ръководител Теодора Танева, реализира проектно предложение по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ на стойност 22 000 лева. Чрез финансирането по проекта се модернизира учебната среда в две класни стаи, като се осигуриха нови ученически маси и столове, бюра и шкафове. Закупените две интерактивни дъски и технологичните възможности, които имат те, ще направят учебното съдържание по английски език още по-интересно, достъпно и лесно.

Spread the love