Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 1

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

souhristotoprakchiev@abv.bg

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

Резултати от Областен кръг на олимпиадата по География и икономика за учебната 2021/2022 година

ДОКУМЕНТИ

Резултати от Областен кръг на олимпиадата по География и икономика за учебната 2021/2022 година

 

Протокол за разсекретяване на изпитните работи на учениците, участвали в областния кръг на олимпиадата по география и икономика – 27.02.2022 г. - 5 клас


Протокол за разсекретяване на изпитните работи на учениците, участвали в  областния кръг на олимпиадата по география и икономика – 27.02.2022 г. - 6 клас


Протокол за резултатите от  областния кръг на Националната олимпиада по география и икономика, 2021-2022 учебна година от област София област, трета състезателна група (7. клас)


Протокол за резултатите от  областния кръг на Националната олимпиада по география и икономика, 2021-2022 учебна година от област София област, четвърта състезателна група (8.-9. клас)


Протокол за резултатите от  областния кръг на Националната олимпиада по география и икономика, 2021-2022 учебна година от област София област, пета състезателна група (10. клас)


Протокол за резултатите от  областния кръг на Националната олимпиада по география и икономика, 2021-2022 учебна година от област София област, шеста състезателна група (11.-12. клас)

 

Уважаеми финалисти на националния кръг на олимпиадата по география и икономика, Съгласно заповед № РД09-561/18.01.2022 г., Националният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе по области в училищата-координатори. Националната комисия определи ден 30.04.2022 г. с начален час 9:00.

 


 

 

Покана Обществен съвет 24.03.2022 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ДО
ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА – ЗАМ. КМЕТ НА
ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
МАРИЕЛА РАНДЖЕВА
РАДОСТИНА ПЪРВАНОВА
ХРИСТИНА МИШЕВА
РУМЯНА КРЪСТЕВА
РОЗАЛИНА ЙОРДАНОВА
БОРИС КРЕКМАНОВ
БОРЯНА ИВАНОВА
ВЛАДИМИР ВИДОЛОВ

П  О  К  А  Н  А

От Искра Пламенова, в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Христо Топракчиев”, гр. Божурище, тел. 0894647571, e-mail: iskra.plamenova.p@gmail.com


В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе
на дата: 24.03.2022 год.
в час: 18.00
на място: във връзка с чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието ще се проведе онлайн в платформата Class room

при дневен ред:

1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;
2. Запознаване с разпределението на средствата от преходния остатък от бюджетната 2021 година в бюджета за 2022 година.
3. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2022 година;
4. Съгласуване на избора на учебници за 1., 4. и 5. клас
5.
Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

Урок "Жанрове в научния, официално-деловия и публицистичния стил"

ДОБРИ ПРАКТИКИ

На 10.12.2021 г. учениците от 9. "а" клас, с преподавател по български език и литература г-жа Косева, показаха самочувствие и креативност в урок по български език на тема "Жанрове в научния, официално-деловия и публицистичния стил". Освен познатите жанрове репортаж и интервю в публицистичния стил, заявление (административно-деловата сфера), децата демонстрираха знания и умения в модерните жанрове, характерни за Интернет - пост и подкаст. Всички работиха целенасочено и се вживяха в ролите си, а Метин, Емилия и Габриела отразиха дейността на съучениците си чрез постове в социалните мрежи.

Коледни конкурси

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Съобщение

от ученическия съвет на СУ „Летец Христо Топракчиев“


На проведеното заседание на 08 декември 2021г.ученическият съвет реши тази година, през месец декември, да се организират и проведат следните дейности:

Коледни конкурси:

  • Конкурс за ръчно изработена коледна картичка.
  • Конкурс за изработване на дигитална коледна картичка.
  • Конкурс за най-красиво украсена класна стая (комисията ще оцени класните стаи на 21.12.2021г.)

В конкурса могат да вземат участие всички ученици от 1 до 12 клас.

Краен срок за изпращане на конкурсните творби: - 17.12.2021г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 22 декември 2021 година.

Творбите ще бъдат оценени от жури в състав: Никол Рангелова- председател на ученическия съвет, Екатерина Евлогиева, Дара Рангелова, Анита Димитрова и Румяна Спасова -членове на ученическия съвет, Мая Карамфилова-директор, Димитра Йонкова – учител по изобразително изкуство, Силвия Методиева –педагогически съветник, Ася Венелинова и Станислава Потоцка -учители по информационни технологии.

Победителите ще получат грамоти, творбите ще бъдат публикувани в сайта на училището, а картичките - изложени на Коледния базар.

Картичките на хартиен носител се предават на г-жа Ватрачка, г-жа Йонкова и Никол Рангелова - председател на ученическия съвет, ученичка в 10 а клас, а дигиталните - на учителите по информационни технологии за учениците от 5-12 клас, а за учениците от 1-4 клас на г-жа Тодорова и на г-жа Вълчева на следния email адрес: dimitrova_valq@abv.bg

Коледен базар

Благотворителният коледен базар ще бъде открит на 20.12.2021г. във фоайето на новата сграда на училището от 8.40ч., а средствата - дарени на Сдружение "За Децата-2017", град Божурище.

· letec на 09.12.2021 · Отпечатай

Урок на тема „Възрожденската култура“

ДОБРИ ПРАКТИКИ

 

На 6 декември 2021 година, г-жа Надежда Методиева и г-жа Натали Николова, проведоха в 7 в клас, интердисциплинарен урок на тема „Възрожденската култура“. Целта на урока бе да се интегрират знанията на учениците по история и литература за развитието на материалната и духовната култура през Възраждането. Учениците от 7в клас показаха умения да характеризират историческа епоха чрез тълкуване на проблеми от литературни творби. Освен факти от живота на автори, творили през епохата на Българското възраждане, те демонстрираха знанията си и за други личности, свързани с различни сфери от културния и обществения живот.

В комбинирания урок по история и български език и литература учениците демонстрираха изключителни знания и интерес, с отговорите си пресъздадоха литературната и историческа атмосферата на възрожденска България.


ПРОТОКОЛ 10/22.11.2021 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ПРОТОКОЛ № 10
от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище


Днес, 22.11.2021 г. от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Съгласно чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието се проведе онлайн в платформата Google Classroom, където бяха създадени профили на членовете на Обществения съвет и им бе предоставен достъп до тях и до платформата.
Присъстваха: Искра Пламенова, Христина Мишева, Радостина Първанова, Борис Крекманов, Мариела Ранджева, Розалина Йорданова, Боряна Иванова, Владимир Видолов, Владислава Симеонова.
Отсъства: Румяна Кръстева.
На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.
Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.
Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Запознаване с Доклад за изпълнение на стратегията на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2016 – 2020 год.;
2. Съгласуване и одобряване от Обществения съвет на Стратегия за развитие на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2021 – 2025 год. и на План за действие към стратегията за развитие на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за периода 2021 – 2023 год.
3. Разни.


Национално състезание- английски език

ДОБРИ ПРАКТИКИ

 

След като безапелационно победиха в областния кръг в Ботевград на националното състезание за речеви и комуникативни умения от календара на МОН, Ивет Венелинова, ученичка от 9 б клас и Василена Петрова от 8 б клас, достойно представиха училището ни и на националната надпревара. Състезанието се проведе в електронна среда в платформата Тиймс, при домакинството на РУО Смолян и град Златоград, между участници от всички области на България. Мотото, върху което участниците изразиха своето мнение, бе “A smooth sea never made a skilled sailor.” на Франклин Рузвелт.

Поздравления за момичетата, които показаха както изключителни умения за представяне и общуване, така и езикови компетенции по английски език.

Покана за заседание на Обществения съвет на 22.11.2021

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ДО
ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА – ЗАМ. КМЕТ НА
ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
МАРИЕЛА РАНДЖЕВА
РАДОСТИНА ПЪРВАНОВА
ХРИСТИНА МИШЕВА
РУМЯНА КРЪСТЕВА
РОЗАЛИНА ЙОРДАНОВА
БОРИС КРЕКМАНОВ
БОРЯНА ИВАНОВА
ВЛАДИМИР ВИДОЛОВ


П  О  К  А  Н  А


От Искра Пламенова, в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Христо Топракчиев”, гр. Божурище, тел. 0894647571, e-mail: iskra.plamenova.p@gmail.com
В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.
Заседанието ще се проведе

на дата: 22.11.2021 год.
в час: 18.00


на място: във връзка с чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието ще се проведе онлайн в платформата Class room
при дневен ред:
1. Запознаване с Доклад за изпълнение на стратегията на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2016 – 2020 год.;
2. Съгласуване и одобряване от Обществения съвет на  Стратегия за развитие на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2021 – 2025 год. и на План за действие към стратегията за развитие на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за периода 2021 – 2023 год.
3. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

Получаване на Кеймбридж сертификати

ДОБРИ ПРАКТИКИ


За поредна година СУ „Летец Христо Топракчиев“ осигури финансирането на изпитите за получаване на Кеймбридж сертификати за владеене на английски език, за първите трима зрелостници, преминали вътрешния училищен кръг. През лятото на 2021 година Алекс Христов, Теди Владимирова и Елина Бойчева успешно положиха изпита и покриха ниво С1 от европейската езикова рамка на престижния университет.


Училищният екип им желае успешно развитие в избраните от тях професионални сфери.

 

 

Онлайн събитие

STEM

ПОКАНА

Екипът на проект СТЕМ на СУ „Летец Христо Топракчиев“ Ви кани да участвате в заключителното събитие на проекта, което ще се състои на 27 октомври 2021 от 14:30 часа в платформата MEET.

Приложено Ви предоставяме програмата на събитието.

Програма

Заключително събитие

СТЕМ

14:30

Откриване на заключителното събитие

Таня Димитрова – координатор на проект СТЕМ за СУ „Летец Христо Топракчиев“

14:35 – 14:50

Презентация – обзор на дейностите, резултатите и предизвикателствата на проекта СТЕМ

Татяна Димитрова - координатор на проект СТЕМ за СУ „Летец Христо Топракчиев“

14:50 – 15:55

От учителите СТЕМ

Мая Алексиева – Старши учител по математика

Ася Венелинова – Старши учител по ИТ

14:55 – 15:10

За проектът СТЕМ

Габриела Янкова, Екатерина Евлогиева, Васко Маринов, Мариян Богданов. – участници в реализирането на етапите

15:10 – 15:15

Видео – представяне на обучителните събития на проекта СТЕМ

Теодора Танева – член на екипа на проект СТЕМ

15:15 – 15:30

Дискусия

15:30 – 15:35

Закриване на заключителното събитие

Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“

Таня Димитрова – координатор на проект СТЕМ за СУ „Летец Христо Топракчиев“

Линк до събитието


Video call link: https://meet.google.com/erv-iqca-hzy


Or dial: ‪(US) +1 585-491-9483‬ PIN: ‪141 877 533‬#

Страницата се зареди за 0.02 секунди
6,552,214 уникални посещения