Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 2

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

souhristotoprakchiev@abv.bg

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

Родителски срещи за новата учебна година

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители, родителските срещи на Vб, Vв и VIIIа клас за предстоящата учебна година ще бъдат на 1. септември от 18:00 часа в новата сграда на СУ ,,Летец ХристоТопракчиев".

Родителската среща за клас ще бъде на 13. септември от 18:00 часа в новата сграда на СУ ,,Летец ХристоТопракчиев".

Родителските срещи за родителите на бъдещите първокласници от Iб, Iв и Iг клас ще се проведат на 4. септември от 17:30 часа в сградата на начален етап на образование в Нов квартал. Родителската среща на клас ще бъде на 11.септември от 17:30 часа.

Приятно лято!

· letec на 21.08.2023 · 0 Коментари · 65 Прочитания · Отпечатай

Зланен медал на "Математика без граници""

СЪБИТИЯ

Никола Иванов от 5б клас с преподавател по математика Галя Василева.


Спечели златен медал на националния кръг в Несебър на ,,Математика без граници" и е сред шампионите в това международно състезание със сребърна купа!
Никола е носител на още 3 златни медала от есенния, зимния и пролетния кръг на състезанието.

 

ПРОТОКОЛ 13/27.06.2023

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 13

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 27.06.2023 г., от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Радостина Първанова, Борис Крекманов, Владимир Видолов, Румяна Кръстева, Мариела Ранджева и Искра Пламенова – Председател.

Отсъстват: Розалина Йорданова, Боряна Иванова, Владислава Симеонова и Христина Мишева поради лични ангажименти.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;

2. Запознаване с изразходваните средства през първото тримесечие на календарната 2023 година;

3. Съгласуване на избора на учебници по компютърно моделиране и информационни технологии за 5,6 и 7 клас и на избор на учебници за 1 клас;

4. Разни;

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова даде отчет на изразходваните средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. Сподели, че учениците са осъществили много изяви на спортни форуми, на които са се представили отлично. Очаква се за следващия период финансирането да бъде увеличено, поради повишаващия брой ученици.

Думата бе дадена за изказвания.

Членовете на Обществения съвет нямаха възражения по отчета по т. 1 от Дневния ред и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 6 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема отчета на изразходваните средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с изразходваните средства през първото тримесечие на календарната 2023 година. Г-жа Карамфилова припомни на състава на Обществения съвет, че бюджет на уличището все още няма, поради липсата на държавен бюджет. Изразходваните суми са средства за заплати, осигуровки и консумативи (суми за храна на учениците от начален етап, суми за осъществяване на транспорта, средства за подмяна на учебници, суми за стипендии и т.н.), съобразно средствата, които са изхарчени за същия период през 2022 год. Уточнено бе, че от тази учебна година Училището възлага на транспортна фирма извършването на транспорта на учениците от начален етап. Директорът сподели също, че от 3 години насам, извозването на децата от хореографските паралелки от сградата на Начален етап, до залите по хореография е заложено в училищния бюджет.

След приключване на обсъжданията се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 6 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

2. Съгласува изразходваните средства през първото тримесечие за 2023 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По точка трета от дневния ред, Г-жа Карамфилова информира Съвета за избора на преподавателите на учебници за профилирана подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии за V, VI и VII клас и на избор на учебници за I клас, както следва:

· За V клас – издателство «Просвета плюс»

· За VI клас - издателство «Просвета плюс»

· За VII клас – издателство „Домино“

· За I клас – издателство „Просвета“ и издателство „Клет“

Членовете на Обществения съвет пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 6 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

3. Съгласува избора за учебници за профилирана подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии за V, VI и VII клас и избора на учебници за I клас.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:55 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СУ „Летец Христо Топракчиев“ обявява 2 свободни места в I клас за учебната 2023-2024 година.

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми родители,

СУ „Летец Христо Топракчиев“ обявява 2 свободни места в I клас за учебната 2023-2024 година.

Подаването на документи за запълване на свободните места след трето класиране е до 14.09.2023 г. в Дирекцията на СУ „Летец Христо Топракчиев“, град Божурище.

Уведомяваме Ви, че записаните в първи, втори, трети и четвърти клас ученици, имат право на еднократна помощ при положение, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта се предоставя без значение от размера на доходите.

Родителите на записаните в I клас ученици за учебната 2023-2024 година ще получат удостоверение от училище, че детето е записано на първата родителска среща, за която ще бъдете информирани допълнително.

За повече информация: https://asp.government.bg/bg/novini-i-akcenti-asp/agenciyata-za-socialno-podpomagane-priema-zayavleniya-za-predostavyane-na-ednokratni-pomoshi-za-uchenici/

Приятен ден!

 

Приетите след второ класиране бъдещи първокласници за учебната 2023 / 2024 година.

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми родители,

Публикуваме входящите номера на приетите след второ класиране бъдещи първокласници за учебната 2023 / 2024 година.

1.б клас-ИУЧ информационни технологии


1. 2023-06-13/00180

2. 2023-06-13/00181

1.г клас-ИУЧ български език и литература


1. 2023-06-14/00183

 

Записването e в сградата на начален етап на образование в Нов квартал

на 16.06.2023 г. и 19.06.2023 г. от 08:00 до 16:00 часа.

При записването се предоставят необходимите документи:

 1. Документ от ГРАО за постоянен/настоящ адрес на детето
 2. Удостоверение за завършена подготвителна група-ксерокопие и оригинал за сверяване.
 3. Акт за раждане-оригинал за сверяване на личните данни.
 4. Декларация за работа с личните данни.
 5. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало

подготвителна група- ако е приложимо.

 1. Служебна бележка за наличие на други деца от семейството до 12-годишна възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“- ако е приложимо.
 2. Служебна бележка за наличие на други деца от семейството над 12-годишна

възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“- ако е приложимо.

 1. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни

увреждания над 50% или дете със специални образователни потребности-ако е прилжимо.

 1. Копия/ копие от актовете/акта за смърт на родителите/родителя- ако е приложимо.
 2. Съдебно решение или заповед за настаняване на детето в приемно семейство и писмена декларация, удостоверяваща осиновяването- ако е приложимо.

Приятен ден!

 

Проектно-базиран урок на тема "Електричество и механични трептения"

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Проектно-базиран урок на тема "Електричество и механични трептения"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учениците от 9 а клас под менторството на своите учители по физика и астрономия - Антон Усев и английски език - Теодора Танева , работиха по проектно-базиран урок на тема Електричество и механични трептения. В открит учебен час те представиха своите продукти на английски език. Михаела и Ивана създадоха интерактивна игра, Антонио и Боби Павлов записаха видео, Теди и Боби Дърлев подготвиха игра в приложението Kahoot и направиха демонстрация на поведението на сгради с различна височина по време на земетресение. Божидара, Николета и Стефани изработиха образователна игра с карти, Веско и Изабела конструираха речник на термините по физика, Юксел показа как съпротивлението влияе на тока в една верига. Валентин създаде тест, проверяващ знанията върху означенията и мерните единици на физичните величини, Цеци и Антонио демонстрираха разликата между амплитуда и честота на трептене, Елица и Габи представиха своя приключенски пъзел с въпроси по физика, Ники подготви въпрос към присъстващите.

 

 

 

 

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2021/2022 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПРИ СУ „ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ” ГР. БОЖУРИЩЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОД.

Съгласно чл. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и обхваща дейността на Съвета през учебната 2021/2022 год.

Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е избран на Учредително събрание на 18.12.2019 год. с участието на 28 родители, излъчени от паралелките в училището. Общественият съвет бе определен в състав:

1. Искра Пламенова Павлова – Председател

2. Радостина Тодорова Първанова

3. Румяна Дионисиева Кръстева

4. Христина Христова Мишева

5. Розалина Антонова Йорданова

6. Галя Василева Букова

7. Борис Крекманов

8. Мариела Ранджева

9. Владислава Владимирова Симеонова – представител на Община Божурище

Като резервни членове от представителите на родителите бяха приети:

1. Боряна Кирилова Иванова

2. Владимир Илиев Видолов

Общественият съвет осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

През учебната 2021/2022 год. Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище проведе 3 (три) заседания в изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, като преди всяко заседание към членовете на Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща.

На 23.09.2021 год. е проведено заседание на Обществения съвет, на което се разгледаха следните въпроси:

1. Отчет за изпълнение на бюджета за второто и третото тримесечие на бюджетната 2021 год.;

2. Обсъждане на програмата за превенция на ранното напускане на училище;

3. Обсъждане на програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

4. Съгласуване на училищните учебни планове;

5. Разни.

На 22.11.2021 год. се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

1. Запознаване с Доклад за изпълнение на стратегията на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2016 – 2020 год.;

2. Съгласуване и одобряване от Обществения съвет на Стратегия за развитие на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2021 – 2025 год. и на План за действие към стратегията за развитие на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за периода 2021 – 2023 год.

3. Разни.

На 24.03.2022 год. се проведе Заседание на Обществения съвет, на което бяха разгледани следните точки:

1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;

2. Запознаване с разпределението на средствата от преходния остатък от бюджетната 2021 година в бюджета за 2022 година.

3. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2022 година;

4. Съгласуване на избора на учебници за 1., 4. и 5. Клас

5. Други.

Всички заседания са провеждани в присъствието и с участието на г-жа Мая Карамфилова – Директор на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище. В някои от заседаниятя взе участие г-жа Венелина Тодорова – зам. директор „Начален етап“.

На всяко заседание се води протокол с приетите решения, който се публикува в сайта на училището, съгласно чл. 25 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Документите за дейността на Обществения съвет и кореспонденцията се съхраняват в училището.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

 

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2020/2021 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

Съгласно чл. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и обхваща дейността на Съвета през учебната 2020/2021 год.

Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е избран на Учредително събрание на 18.12.2019 год. с участието на 28 родители, излъчени от паралелките в училището. Общественият съвет бе определен в състав:

1. Искра Пламенова Павлова – Председател

2. Радостина Тодорова Първанова

3. Румяна Дионисиева Кръстева

4. Христина Христова Мишева

5. Розалина Антонова Йорданова

6. Галя Василева Букова

7. Борис Крекманов

8. Мариела Ранджева

9. Владислава Владимирова Симеонова – представител на Община Божурище

Като резервни членове от представителите на родителите бяха приети:

1. Боряна Кирилова Иванова

2. Владимир Илиев Видолов

Общественият съвет осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

През учебната 2020/2021 год. Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище проведе 4 (четири) заседания в изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, като преди всяко заседание към членовете на Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща.

На 17.09.2020 год. е проведено заседание на Обществения съвет, на което се разгледаха следните въпроси:

1. Съгласуване на училищните учебни планове;

2. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

3. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност;

4. Разни;

На 13.11.2020 год. се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

1. Съгласуване на Решение за преминаване на учениците от V-ХII клас на СУ «Летец Христо Топракчиев», гр. Божурище към обучение от разстояние в електронна среда;

2. Съгласуване на преминаване на учениците от III а, III б и IV в клас към обучение от разстояние в електронна среда за периода от 13.11.2020 год. до 26.11.2002 год. включетилно, поради заболеваемост на учениците над 20 %

3. Разни;

На 15.02.2021 год. се проведе Заседание на Обществения съвет, на което бяха разгледани следните точки:

4. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;

5. Запознаване с разпределението на средствата от преходния остатък от бюджетната 2020 година в бюджета за 2021 година.

6. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2021 година;

7. Други;

На 02.04.2021 год. се проведе последното заседания на Обществения съвет за учебната 2020/2021 год., на което бяха редгледани следните въпроси:

1. Съгласуване от Обществения съвет на избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, III и VII клас;

2. Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета на училището за първото тримесечие на бюджетната 2021 година;

3. Други;

Всички заседания са провеждани в присъствието и с участието на г-жа Мая Карамфилова – Директор на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище. На всяко заседание се води протокол с приетите решения, който се публикува в сайта на училището, съгласно чл. 25 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Документите за дейността на Обществения съвет и кореспонденцията се съхраняват в училището.

 

Свободни места в паралелките в I клас за учебната 2023-2024 година:

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми родители,

Приключи записването на приетите след първо класиране бъдещи първокласници.

Обявяваме следните свободни места в паралелките в I клас за учебната 2023-2024 година:

· I б клас с избираеми учебни часове по информационни технологии - 2 свободни места

· I г клас с избираеми учебни часове по български език и литература- 3 свободни места

Кандидатстването за запълване на свободните места e по електронен път в платформата на следния линк https://sou-bozhurishte-priem.com/ от 08.00 ч. на 13.06.2023 до 14.06.2023 г. 00:00 часа.

· Обявяване на приетите след второ класиране- 15.06.2023 г. до края на работния ден.

· Записване на приетите ученици след второ класиране-на 16.06. и 19.06.2023 г.


Приятен ден!

 

Списъци на приетите след първо класиране бъдещи първокласници за учебната 2023/2024 година

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми родители,

Публикуваме списъците на приетите след първо класиране бъдещи първокласници за учебната 2023/2024 година.


Списък на 1"а" клас


Списък на 1"б" клас


Списък на 1"в" клас


Списък на 1"г" клас


Записването e в сградата на начален етап на образование в Нов квартал

от 07.06.2023 г. до 09.06.2023 г. вкл.

от 08:00 до 16:00 часа.

При записването се предоставят необходимите документи:

 1. Документ от ГРАО за постоянен/настоящ адрес на детето
 2. Удостоверение за завършена подготвителна група - ксерокопие и оригинал за сверяване.
 3. Акт за раждане -оригинал за сверяване на личните данни.
 4. Декларация за работа с личните данни.
 5. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група - ако е приложимо.
 6. Служебна бележка за наличие на други деца от семейството до 12-годишна възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“ - ако е приложимо.
 7. Служебна бележка за наличие на други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“ - ако е приложимо.
 8. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% или дете със специални образователни потребности. - ако е приложимо.
 9. Копия /копие от актовете/ акта за смърт на родителите/родителя - ако е приложимо.
 10. Съдебно решение или заповед за настаняване на детето в приемно семейство и писмена декларация, удостоверяваща осиновяването - ако е приложимо.

Приятен ден!

 

Страницата се зареди за 0.02 секунди
6,844,811 уникални посещения