ПРОТОКОЛ 14/13.10.2023

Покана Обществен съвет

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2022/2023 год.

ПРОТОКОЛ 13/27.06.2023

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2021/2022 год.

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2020/2021 год.

ПРОТОКОЛ 12/26.09.2022

Покана Обществен съвет

ПРОТОКОЛ 11