Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 6

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

souhristotoprakchiev@abv.bg

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

Статии: ТУРИЗЪМ

Конспект по Екотуризъм


Конспект по Екотуризъм


1. Предпоставки и възможности за развитие на специализирани видове туризъм.
2. Главни видове туризъм.
3. Алтернативен туризъм.
4. Възникване и развитие на екотуризма.
5. Екотуризъм – определение и същност.
6. Характеристика и особености на екотуризма.
7. Защитени територии и обекти. Природен парк, Национален парк
8. Български екопътеки - същност, технология на изграждане
9. Характеристика и особености на екопътеките.
10. Основни изисквания и условия за развитие на селския туризъм.
11. Характеристика на агротуристите.
12. Основни форми на селския туризъм.
13. Форми на туризъм развиващ се в селска среда.
14. Силни страни, възможности и слабости в маркетинга на екотуризма.
15. Състояние и перспективи за развитие на екотуризъм в България.
16. Биологично разнообразие в България.
17. Дестинации за екологичен туризъм.

 Конспект по Маркетинг и реклама в туризма


Конспект по Маркетинг и  реклама в Туризма


1. Същност и значение на маркетинга, роля и място на маркетинга във фирмата

2. Видове маркетинг

3. Маркетинг в туризма – особености на търсенето и предлагането в туризма

4. Маркетингова обкръжаваща среда- SWOT анализ.

5. Стратегии на маркетинга.

6. Позициране, критерии за позициране, елементи на позицията.

7. Планиране на маркетинга.Съдържание на маркетинговия план.

8. Организиране на маркетинга

9. Информация и маркетингова информационна система.Първична и вторична информация

10. Методи за набиране на информация-анкета, наблюдение, експеримент

11. Същност, роля и значение на маркетинговите проучвания.

12. Продуктова политика.

13. Етапи в процеса на вземане на решение за покупка.

14. Жизнен цикъл на продукта.

15. Маркетингови стратегии през етапите на жизнения цикъл на продукта

16. Ценова политика

17. Фактори на ценообразуване /вътрешни и външни/

18. Методи на ценообразуване.Видове цени

19. Маркетингова дистрибуционна политика. Канали на разпределение в туризма

20. Резервационни системи. Глобални системи за дистрибуция

21. Видове канали за реализация и участници в нея.

22. Маркетингова комуникационна политика

23. Насърчаване на продажбите

24. Лични продажби –разработване на стратегия за лични продажби

25. Пъблик рилейшънс

26. Реклама.Функции на рекламата.Видове реклама

27. Рекламни канали, средства и носители

28. Интернет маркетинг,интернет реклама и директни продажби по интернет

 

Страницата се зареди за 0.02 секунди
7,435,570 уникални посещения