ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

    

ПРОТОКОЛ 14/13.10.2023

    

Покана Обществен съвет

    

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2022/2023 год.

    

ПРОТОКОЛ 13/27.06.2023

    

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2021/2022 год.

    

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2020/2021 год.

    

ПРОТОКОЛ 12/26.09.2022

    

Покана Обществен съвет

    

ПРОТОКОЛ 11