Kоледен конкурс за най-добре украсена стая
Публикувана от letec на 02.01.2020

В коледния конкурса за най-добре украсена стая

призови места заеха следните класове:

I-IV клас

1-во място-Ia клас с класен ръководител г-жа Илиана Циркова

2-ро място-IIIа клас с класен ръководител г-жа Румяна Младенова

3-то място-IIа клас с класен ръководител г-жа Катя Иванова

V-XII клас

1-во място-VIIIб  клас с класен ръководител г-жа Надежда Методиева

2-ро място-Vа клас с класен ръководител г-жа Станимира Вълканова

3-то място-X клас с класен ръководител г-жа Ася Венелинова