ЗАПОВЕДИ 2019-2020 г. I срок
Публикувана от letec на 13.10.2019

Заповед за утвърждаване на график за консултации на учители по учебни предмети

 

Заповед за утвърждаване на график за дежурство на учителите


Заповед за утвърждаване на приемно време на учителите

 

Заповед за утвърждаване на график за класни и контролни през I срок