ОБУЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ В КИПЪР
Публикувана от asyasouletec на 01.06.2019

 

Поредното мотивиращо обучително събитие за СУ „Летец Христо Топракчиев“, град Божурище

ВИЗИТА В КИПЪР ПО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

-----------------------------------------------------

През 2018 година СУ „Летец Христо Топракчиев“ получи финансиране от Европейската комисия на проекта STEM по програмата Еразъм+. STEM e акроним от първите букви на английските думи за наука (Science), технология (Technology), инженерство (Engineering) и математика (Maths). Училището прилага тази концепция за обучение, която се стреми да провокира младите хора да се развиват в сферата на науката и технологиите. Дейностите от програмата на проекта целят да се развие творческия потенциал, умението  да се наблюдава, изследва и анализира, да се правят хипотези и изводи, да се търсят решения. Убедени сме, че при този подход ученикът е активен участник в процеса на обучение като наблюдава, изследва, експериментира, обяснява, а не просто запомня и възпроизвежда информация.

В периода от 5 до 12 май ученици и учители от училището участваха в дейностите от програмата на проекта в Лицей и Техническо училище, с което си партнираме, в град Полис Хрисохоус, Кипър. В проведените учебни сесии учениците имаха възможност да сравнят разнообразни подходи при решаване на математически казуси от областта на тригонометрията, да се запознаят с езика за програмиране С++, както и на практика да експериментират в областта на физиката, като изследват конкретни физични явления. Работата на учениците и учителите в международна и интеркултурна среда показа, че предлаганото обучение в нашето училище, придобитите умения и знания са конкурентни на образователните европейски стандарти.


Сътрудничеството на учениците от СУ „Летец Христо Топракчиев“ с техните връстници от Кипър и Италия по време на обучителното събитие за пореден път показа, че младите хора са толерантни, споделят сродни интереси, изразяват готовност да покажат националната си идентичност и в същото време уважават и ценят чуждата културна традиция.


 

Снимки от визитата в Кипър

Екип по проект „СТЕМ“