Проектът „Водата в нашия свят“ – предизвикателство, което си заслужаваше да приемем
Публикувана от Potocka на 14.12.2018

 

 

ПРОЕКТЪТ "ВОДАТА В НАШИЯ СВЯТ" - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО, КОЕТО ТРЯБВАШЕ ДА ПРИЕМЕМ

 

Работата по секторните програми на Европейската комисия, свързани с образование и даващи възможност на младите хора да развиват своите умения и компетенции се превърна в традиция за Средно училище „Летец Христо Топракчиев“. В периода 2016 – 2018 година нашите ученици, подкрепяни от своите учители, успешно работиха по дейностите на проекта „Водата в нашия свят“, финансиран по програма Еразъм+ от Центъра за развитие на човешките ресурси - Българската националната агенция към Европейския съюз. Проектът бе сътрудничество между шест училища от България, Полша, Италия, Литва, Турция и Португалия; партньорство, чрез което успяхме не само да споделим идеи, общи ценности и интереси, но и да покажем своята идентичност.

В периода на проекта учениците от СУ „Летец Христо Топракчиев“ анализираха и проучваха информация, подготвяха презентации, доклади, брошури, анкети, правиха интервюта и присъстваха на срещи на теми свързани с водата в заобикалящата ги среда. Те участваха в пет обучителни събития в Италия, Полша, Португалия, Литва и България. В организираните дискусии и сесии по време на международните срещи нашите момичета и момчета успяха да представят работата на отговорните органи за състоянието на водата в околната среда, да наблюдават процесите при производство на минерална вода, да проследят работата в пречиствателни станции, да посетят каскадната стена на язовир Искър – воден обект от национално значение, да покажат значението на водата за доброто икономическо развитие, да намерят решения за справяне с водни проблеми, да се запознаят с бежанската криза в Европа на работна среща в Националната агенция за бежанци към Министерски съвет и начините за осигуряване с вода като ресурс от първа необходимост, да формират позитивно отношение към природата и околната среда. Продуктивната работа по дейностите на проекта „Водата в нашия свят“ ни дава основание да смятаме, че той постигна поставените цели – да се развият уменията за критично мислене у учениците, да се създаде водно културно наследство чрез новите технологии, да се използват неформални методи при учене, с цел повишаване на мотивацията и практическите умения.

Съвместната работа между партньорите направи възможно изработването и издаването на четири съвместни продукта - Пътеводител на спа курорти в държавите на училищата – партньори; Дигитална карта, показваща значими водни обекти от шестте страни; Ръководство с добри практики и методологии от дейностите на проекта и Речник с идиоми, съдържащи думата вода. Сътрудничеството между шестте училищни общности показа на практика, че учениците могат да развият уменията си за работа със съвременните информационни и комуникационни технологии, да усъвършенстват компетенциите си при общуване на английски език, да придобият способности за екипна работа и поемане на отговорност.

Чрез проекта „Водата в нашия свят“ учениците успяха да представят своето училище, своя град Божурище и България на европейско ниво, да покажат уникалността на родното място, традиции и култура, да създадат нови приятелства. Работата по проекта „Водата в нашия свят“ показа, че нашето училище е място, в което си заслужава да учиш и да се развиваш.