Дейност за месец Декември 2017
Публикувана от letec на 03.12.2017

Съобщение за дейност от календара на проект „Водата в нашия свят“

Дейност за месец декември, 2017 година „Професии свързани с водата“

Проучете професии свързани с водата и възможности за кариера в сферата на тези професии. Представете:

· Основна информация за професията

· Необходима квалификация

· Позитивни страни

· Негативни страни

· Рискове

· Известни хора, работещи тази професия

· Информация по ваш избор

Избраната тема да се представи на английски език в продукт по ваш избор – презентация, статия и други. Продуктът може да бъде придружен с видео, снимки, изображения, графики, таблици, диаграми.

Презентациите трябва да бъдат съобразени с техническите критерии за изработка на презентации./Тук ще се опишат критерии за презентации/

Отговорни учители – Камелия Костова, Татяна Димитрова, Теодора Танева

Срок за предаване на продуктите – 22 декември 2017 година