Дейност за месец Април 2017
Публикувана от letec на 04.04.2017

Съобщение за дейност от календара на проект „Водата в нашия свят“

Дейност за месец април 2017 година „ВОДА И НАУКА“


Изберете една от следните две теми


Тема1 : „Вода и растения и животни“

Дейност: Проучване на растенията и животните.Да се представи информация за водните растения и животни, съдържаща следните данни:

· Устройство, развитие, начин на живот, размножаване.

· Видове водни растения, зависимост на растенията от водната среда.

· Видове водни животни, зависимост на животните от водната среда.


Тема2 : „Водата в човешкото тяло“

Да се представи информация за ролята и значението на водата за човешкия организъм, свойства на водата, които я правят подходяща вътрешна среда за организма.

Избраната тема може да се представи в един от следните продукти - презентация, видео или доклад.

Продуктът да бъде съпроводен със снимки, изображения, графики, таблици, диаграми и описание на английски език.


Презентациите трябва да бъдат съобразени с техническите критерии за изработка на презентации. /Тук са описани критерии за презентации/

Видеата трябва да бъдат съобразени с техническите критерии за изработка на видео /Тук са описани критерии за видео/

Докладите трябва да бъдат съобразени с техническите критерии за изработка на доклади /Тук са описани критерии за доклади/

Отговорни учители –Камелия Костова, Татяна Димитрова, Незабравка Ризова, Пенка Димитрова, Теодора Танева

Срок за предаване на продуктите – 24 април 2017 година