Открит урок по математика - Мая Алексиева
Публикувана от Potocka на 07.03.2017

ОТКРИТ УРОК ПО МАТЕМАТИКА

 

На 24.02.2017 г. госпожа Мая Алексиева проведе открит урок на тема „Изработване на ръбести тела“ с учениците от 6а клас. Децата с удоволствие направиха призми и пирамиди от дървени клечки и пластелин и научиха колко са ръбовете, стените и телесните диагонали на изработените тела. След това направиха необходимите измервания и пресметнаха повържнината и обема.